Energieboswachters

Energieboswachters

Een oplossing voor de onmogelijke keuze tussen natuur en klimaat.

Een oplossing voor een onmogelijke keuze

Wat is het belangrijkste:

  1. de natuur en biodiversiteit die onder druk staan, of
  2. de noodzaak om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan en dus meer duurzame energie op te wekken?

Onmogelijke keuze toch?

Inderdaad. Want zowel natuurherstel als de energietransitie kunnen niet wachten. Toch lijken ze elkaar soms in de weg te zitten: natuurbescherming staat in de weg aan locaties voor duurzame energie, en locaties voor duurzame energie doen een aanslag op landschap en natuur.

Natuurinclusieve energietransitie

Op zoek naar een oplossing in dit dilemma ontwikkelden we de natuurinclusieve energietransitie.

Kort gezegd betekent de natuurinclusieve energietransitie dat locaties voor zonne- en windenergie worden ingepast in het landschap en op zo’n manier worden aangelegd dat de natuur ervan meeprofiteert. Dat gaat dus over locatiekeuze, over begroeiing en over ruimte voor water en dieren.

Participatie

Plannen voor wind- en zonneparken kunnen vaak rekenen op grote belangstelling van omwonenden. Vaak in de vorm van bezorgdheid over geluid, aantasting van de woonomgeving en gebruik van natuur en landbouwgrond. En niet zelden omdat omwonenden het idee krijgen dat projectontwikkelaars geen rekening met hen houden – en er wel met de winst vandoor gaan.

Entrez: de energieboswachter

De energieboswachters zijn hierin een gouden schakel. Energieboswachters zijn lokale vrijwilligers die vanuit ecologische kwaliteit mee kunnen denken met conceptplannen voor wind- en zonneparken.

Als burgerexpert kunnen zij:

  • plannen voor wind- en zonneparken beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit;
  • kansen zien en concrete voorstellen doen voor het beschermen van natuur en het bevorderen van biodiversiteit op deze terreinen;
  • risico’s en kansen van het project voor de natuur met de gemeente en de projectontwikkelaars bespreken.

In Gelderland zijn inmiddels 39 opgeleide energieboswachters actief, verspreid over de hele provincie. Dit zijn bijvoorbeeld leden van energiecoöperaties of mensen die actief zijn bij lokale natuur- en landschapsorganisaties. 

In 2022 startte de eerste Gelderse editie van deze cursus. Dit was zo’n succes dat in 2023 een tweede editie volgde. Omroep Gelderland was nieuwsgierig:

Ook energieboswachter worden?

Laat het ons weten, dan houden we je op de hoogte als de volgende editie gepland staat.

In contact komen met een Gelderse energieboswachter kan via:

Profiel Alex de Meijer

Alex de Meijer

Participatie, energie en water