Energieboswachters

Energieboswachters

Betekent de energietransitie een keuze tussen natuur en klimaat? Nee, gelukkig niet. Dat laat de energieboswachter zien.

Ook energieboswachter worden?

De nieuwe cursus start op woensdag 18 september 2024.

Meer informatie en aanmelden

Of lees hieronder eerst wat een energieboswachter eigenlijk is…

Een oplossing voor een onmogelijke keuze

Wat is het belangrijkste:

  1. bescherming en herstel van natuur en biodiversiteit, of
  2. de noodzaak om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan?

Onmogelijke keuze toch?

Inderdaad. Want natuurherstel én de energietransitie kunnen niet wachten. Toch lijken ze elkaar soms in de weg te zitten.

=> Natuurbescherming beperkt het aantal mogelijke locaties voor duurzame energie.

=> Locaties voor duurzame energie doen een aanslag op landschap en natuur.

Energieboswachters overbruggen deze verschillen en dragen bij aan een natuurinclusieve energietransitie.

Wat is een energieboswachter? 

Energieboswachters zijn lokale vrijwilligers die vanuit ecologische kwaliteit mee kunnen denken met conceptplannen voor wind- en zonneparken.

Als burgerexpert kunnen zij:

  • plannen voor wind- en zonneparken beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit;
  • kansen zien en concrete voorstellen doen voor het beschermen van natuur en het bevorderen van biodiversiteit op deze terreinen;
  • risico’s en kansen van het project voor de natuur met de gemeente en de projectontwikkelaars bespreken.

Participatie bij projectontwikkeling Duurzame energie

Plannen voor wind- en zonneparken krijgen terecht grote belangstelling van omwonenden. Vaak in de vorm van bezorgdheid over geluid, aantasting van de woonomgeving en gebruik van natuur en landbouwgrond. En vaak omdat projectontwikkelaars te weinig rekening met omwonenden houden en de kwaliteit van de woonomgeving niet belangrijk vinden.

Maar projectontwikkeling is complex. Er spelen juridische, financiële, beleidsmatige en ecologische kwesties. Zelfs als er ruimte is voor actieve participatie, is dat voor burgers ingewikkeld vanwege de onderwerpen en benodigde tijd.

De cursus Energieboswachter geeft je de handvatten om actief mee te denken bij locatiekeuze en projectontwikkeling vanuit natuur- en landschapsbelang.

Ook energieboswachter worden?

De nieuwe cursus start op woensdag 18 september 2024.

Meer informatie en aanmelden

In Gelderland zijn inmiddels 39 opgeleide energieboswachters, verspreid over de hele provincie. Dit zijn bijvoorbeeld leden van energiecoöperaties of mensen die actief zijn bij lokale natuur- en landschapsorganisaties. 

In 2022 startte de eerste Gelderse editie van deze cursus. Dit was zo’n succes dat in 2023 een tweede editie volgde. Omroep Gelderland was nieuwsgierig:

In contact komen met een Gelderse energieboswachter kan via:

Profiel Alex de Meijer

Alex de Meijer

Participatie, energie en water