Klachten

Heb je een klacht over onze dienstverlening of een melding die onze integriteit betreft? We hebben interne en externe personen met wie je daarover contact kunt opnemen.

Wat is een klacht?
Een klacht heeft betrekking op onze dienstverlening. Het is bedoeld om aan te geven dat iets niet op een juiste wijze is verlopen, je ontevreden bent, iets hebt gesignaleerd of meegemaakt waarvan je vindt dat het anders had moeten verlopen. Bijvoorbeeld wanneer een brief te laat beantwoord is of je onjuiste informatie over een bijeenkomst hebt ontvangen.

Wat is een integriteitsmelding?
Een integriteitsmelding gaat om ernstige zaken. Integriteitsmeldingen hebben te maken met:

  • belangenverstrengeling
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
  • strafbare misdragingen buiten werktijd
  • verspilling en misbruik van eigendommen
  • ongewenst gedrag: agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

Je vindt hier alle informatie over hoe je een klacht of een integriteitsmelding kunt doen.

Gedragscode en integriteitsbeleid

Je kunt hier de volgende documenten downloaden:

Gedragscode Natuur en Milieu Gelderland

Integriteitsbeleid Natuur en Milieu Gelderland (2024)