Als lokale groep

Onze lidorganisaties uit heel Gelderland zijn actief op het gebied van natuur, milieu, landschap en duurzame energie. We ontmoeten elkaar twee keer per jaar bij de algemene ledenvergadering. Daarnaast is er op allerlei momenten contact mogelijk; bijvoorbeeld om te overleggen over omgevingsplannen, gezamenlijke projecten of eventuele juridische stappen.

Wederzijds belang

Onze leden kunnen een beroep doen op de expertise van onze medewerkers. Zij kunnen adviseren, je in contact kunnen brengen met andere experts of in enkele gevallen samen optrekken in projecten en processen.

Als vereniging vertegenwoordigen we de belangen van natuur en milieu namens onze leden richting de provincie. Hoe meer mensen en organisaties zich bij ons aansluiten, hoe sterker we samen kunnen opkomen voor natuur, biodiversiteit, landschap en leefomgeving. Dus sluit je ook aan!

Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties die zich al hebben aangesloten..

Sluit je ook aan?