Privacy

Privacyverklaring

Natuur en Milieu Gelderland vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar achterban en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze website is beveiligd met SSL
De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of aanmelding voor een bijeenkomst of onze nieuwsbrief.

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Natuur en Milieu Gelderland alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van Natuur en Milieu Gelderland treft u een aantal links aan naar andere websites. Natuur en Milieu Gelderland draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring – indien aanwezig – van de website die u bezoekt.

Verwerking van persoonsgegevens
Natuur en Milieu Gelderland maakt onderdeel uit van het landelijke samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederaties; afgekort NMF’s. Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt, u inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan activiteiten of campagnes, worden uw gegevens vastgelegd bij Natuur en Milieu Gelderland en de NMF’s. Natuur en Milieu Gelderland en/of NMF’s gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling en om achterban en bezoekers te informeren over (landelijke) projecten, campagnes en het werk van de Natuur en Milieufederaties. Uw gegevens worden niet buiten de NMF’s met derden gedeeld. Als u geen prijs stelt op andere informatie over Natuur en Milieu Gelderland of NMF’s dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u dat op het contactformulier aangeven. Wanneer u zich aanmeldt voor een landelijke nieuwsbrief, dan wordt uw mailadres geregistreerd bij de federatie in uw provincie en kan deze gebruikt worden door Natuur en Milieu Gelderland voor het verzenden van de betreffende nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat om uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren zoals geen post, geen e-mail, geen telefoon.

Uw rechten volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  • Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde berichten, kunt u dat bij Natuur en Milieu Gelderland aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op uw verzoek meldt Natuur en Milieu Gelderland aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die Natuur en Milieu Gelderland van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hiertoe kunt u mailen naar info@natuurenmilieugelderland.nl of bellen naar 06 – 36187795.