Voorbeelden natuur en landschap in wind- en zonprojecten

Voorbeelden natuur en landschap in wind- en zonprojecten

De projecten hieronder, gerealiseerd in Gelderland of elders in Nederland, zijn met aandacht voor natuur en landschap ontwikkeld. Ze zijn door betrokkenen zélf aangedragen. We kennen geen waardeoordeel toe aan de mate waarin deze projecten natuurinclusief zijn. Belangrijk voor toekomstige projecten is dat in de gedragscodes voor wind en zon op land uitdrukkelijk aandacht voor dit aspect wordt gevraagd. Voor zonnevelden is in de gedragscode een ondergrens van 25% onbedekt oppervlak afgesproken; in de Groene Ontwikkelingszone vraagt de provincie Gelderland zelfs om 50% onbedekt. Ontwikkelingen in deze G.O., zoals een wind- of zonnepark, moeten altijd netto een verbetering creëren voor de natuurdoelen. Een keurmerk voor zonneparken – Ecocertified Solar Parks – is in ontwikkeling.

Branche-organisatie Holland Solar noemt een aantal voorbeelden in de brochure Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland (april 2022).