Alex de Meijer

Alex de Meijer

Opgegroeid in een groot, Zeeuwsvlaams boerengezin, heb ik geleerd om aan te pakken. Maar ook zag ik de achteruitgang van de natuur. Vanaf mijn 15e begonnen met planten inventariseren, vogels tellen en wilgen knotten, vond ik dat al snel niet genoeg. Via een afgebroken milieustudie, en allerlei sociale bewegingen, kwam ik in 2007 te werken bij – wat toen bekend stond als – de Gelderse Milieufederatie.

Trots ben ik op ons initiatief voor Windpark Nijmegen-Betuwe: gebouwd in 2016, coöperatief ontwikkeld en met tevreden omwonenden! De energietransitie is nu een belangrijk deel van mijn werk, met kernthema’s als participatie, lokaal eigendom, zuinig ruimtegebruik en zoeken naar een plus voor de natuur. Ik schreef er verschillende handreikingen over. Waterbeheer (met aandacht voor verdroging, natuur, klimaatadaptatie) is mijn andere beleidsterrein.

Mijn zoon en dochter studeren intussen aan de Radboud Universiteit, lekker dicht bij huis in Nijmegen. Ik heb weer meer tijd voor natuur, cultuur, lezen en nog veel meer.

Neem contact op met Alex

Werkdagen: alle dagen van de week bereikbaar
06 4882 0433
a.de.meijer@natuurenmilieugelderland.nl