Publicaties energie en klimaat

Publicaties energie en klimaat

 

Een handreiking voor de nieuwbouwopgaven (december 2023)

 

 

 

 

 

 

Hoe natuur alsnog een plek kan krijgen op bestaande zonneparken (juni 2023)

 

 

 

Verder met energieopwekking op land (maart 2023)

 

 

 

 

 

 

Zo dragen zonneparken bij aan de ecologie van Nederland (april 2022)

 

 

 

 

 

Handreiking, Populatieversterking, kwetsbare vogels en vleermuizen in energietransitie (maart 2022)

 

 

 

 

Toolbox natuurinclusieve energietransitie (augustus 2021)

 

 

 

Documentaire, ‘Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie’ (mei 2021)

 

 

 

Duurzame energie en natuur hoe gaat dat samenPodcast, ‘Op de bres voor een groene RES’ (2021)

 

 

 

 

Naar een duurzame wijk – Routekaart voor bewoners (2021)

 

 

 

Gedragscode, Acceptatie & Participatie Windenergie op Land (oktober 2020)

 

 

 

 

Natuur & landschap in de RES (oktober 2020)

 

 

 

 

Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners (juni 2020)

 

 

 

 

 

Gedragscode zon op land (november 2019)

 

 

 

Checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken (mei 2019)

 

 

 

 

De constructieve zonneladder (december 2018)

 

 

 

 

Checklist natuurbelangen bij windenergie op land (maart 2018)

 

 

 

 

 

Infoblad ‘Hout is grondstof, geen brandstof’ (2018)