Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Wij doen ons uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.

Maar we zijn een klein team en bovendien menselijk. Dus het kan gebeuren dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen aan info@natuurenmilieugelderland.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die wij ontvangen naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door Natuur en Milieu Gelderland gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Natuur en Milieu Gelderland behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is Natuur en Milieu Gelderland aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.