Natuur en landschap

Biodiversiteit, natuur en landschap

Wij komen op voor bescherming en herstel van de natuur. In natuurgebieden, maar ook in steden, dorpen en op het platteland. We zetten ons in voor een afwisselend landschap dat rijk is aan biodiversiteit.

Op pagina 23 van onze meerjarenstrategie vind je onze doelen op dit thema voor de jaren 2025 – 2028.