Gematigd positief over rapport Remkes

5 oktober 2022

Gematigd positief over rapport Remkes

Vandaag presenteerde Johan Remkes zijn advies over de stikstofcrisis. In het rapport Wat wel kan stelt Remkes dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn minder stikstof te gaan uitstoten. Zijn aanbeveling is om vast te houden aan de doelen voor 2030, met evaluatiemomenten in 2025 en 2028. Natuur- en milieuorganisaties zijn gematigd positief over dit advies.

Petra Souwerbren, directeur Natuur en Milieu Gelderland: “Remkes heeft goed geluisterd naar alle partijen. Hij pleit voor inzicht èn uitzicht, met erkenning voor emotie en een waardig transitieproces. Daarbij presenteert hij een concrete korte termijn-aanpak.”

Natuur en Milieu Gelderland is blij dat het advies de urgentie van natuurherstel benadrukt. Die urgentie staat vast en kan dan ook geen onderwerp van onderhandeling zijn. We zijn ook blij met zijn advies voor concrete maatregelen om op korte termijn resultaat te boeken voor het terugbrengen van stikstofuitstoot. De aandacht voor een integrale aanpak, in samenhang met opgaven voor water, klimaat en ruimtelijke ontwikkelingen sluit goed aan bij de Gelderse inzet van natuurorganisaties en provincie. De voorgestelde maatregelen op korte termijn zijn ingrijpend, maar nodig om uit de impasse te komen.

Lees hier het Remkes’ rapport ‘Wat wel kan’.

REACTIE GEZAMENLIJK NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES

In een gezamenlijke verklaring laten diverse natuur- en milieuorganisaties weten gematigd positief te zijn over het advies van Remkes. Zij zijn blij dat Remkes de noodzaak van natuurherstel herbevestigt en daarbij benadrukt dat dit op korte termijn moet gebeuren. Ze zien echter zorgpunten in het tijdspad richting 2030, omdat er door tussentijdse meetmomenten ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen.

Petra Souwerbren: “Het uitwerken van een landbouwperspectief is hard nodig; tegelijkertijd mag het geen vertraging opleveren om op korte termijn de noodzakelijke resultaten te boeken. De crisis voor de natuur is vanwege het stikstofprobleem zo groot, dat verdere impasse en vertraging desastreus zal zijn.”

Daarom is snelle wettelijke verankering van het reductiedoel cruciaal. Het is terecht dat Remkes alle sectoren oproept een bijdrage te leveren om het probleem samen op te lossen. Als met deze aanpassingen de stikstofcrisis nu echt aangepakt wordt, is er nog hoop op het redden van natuur in Nederland.

AAN DE SLAG

Of de doelen tijdig gehaald worden, is ook na dit advies onzeker. Het is daarom van het grootste belang om zo snel mogelijk aan de slag te gaan voor robuuste natuur die tegen een stootje kan: maatregelen voor natuurherstel, sluiten van kringlopen, lage emissies en het vasthouden van water. Natuurinclusieve en/ of biologische landbouw kan dit prima realiseren als daar een passende vergoeding tegenover staat. De gezamenlijke overheden moeten daarvoor duidelijkheid bieden over instrumenten: fondsvorming voor uitvoering in gebieden, een grondbank, ruimtelijk beleid en beloning voor ecosysteemdiensten.

AANBEVELINGEN: PERSPECTIEF VOOR DE LANDBOUW

In juli stuurden de natuur- en milieuorganisaties al een gezamenlijke brief naar toenmalig minister Staghouwer met aanbevelingen om perspectief te geven voor een toekomstbestendige landbouw. Deze lees je hier.

Tags:
Profiel Els Sytsma

Els Sytsma

Communicatie / perscontacten