Laten we in gesprek blijven

22 augustus 2022

Laten we in gesprek blijven

We zijn ontdaan en geschrokken van de agressie en dreigementen rondom de landbouwprotesten afgelopen zomer. We zijn ook verontwaardigd over de weigering van partijen als Farmers Defence Force, de supermarkten en de voedselindustrie om in gesprek te gaan met Remkes en het kabinet.

BOEREN, WE ZIEN JULLIE ZORGEN

Natuurlijk zien wij de tegengestelde belangen bij allerlei partijen. Wij zien ook de grote zorgen, zowel financieel als emotioneel, bij veel boeren. Het is hard nodig dat daarover in openheid wordt gesproken en dat ruimhartig en constructief wordt onderzocht hoe boeren gecompenseerd worden indien ze worden geraakt door stikstofmaatregelen. Zij opereren tenslotte binnen de regels en zijn vaak gestimuleerd door overheden en banken om te groeien.

Maar: weigeren om überhaupt in gesprek te gaan en (dreigen met) vernieling en geweld om beleid te beïnvloeden is nièt de manier waarop we in dit land tot beslissingen willen komen.

BLIJF MET ELKAAR PRATEN

Daarom: Laat dit een land zijn waar we met elkaar in gesprek blijven – hoe oneens we het ook zijn. Laat dit een land zijn waar we op zoek gaan naar wat we delen en van daaruit verder praten. Laten we in overleg zoeken naar wat onze samenleving nodig heeft én de oplossingen ook mogelijk maken. Perfect is het niet, maar het alternatief is voor iedereen nog veel slechter: veel aandacht en invloed voor een (kleine) groep met grensoverschrijdend machtsvertoon en vervolgens geen effectief beleid.

We roepen daarom alle partijen, zeker ook de supermarkten en industrie, op om in gesprek te gaan en medeverantwoordelijkheid te nemen. Alleen dan kunnen we bouwen aan een mooi en duurzaam Gelderland, mét boeren, mét duurzaam voedsel, mét een circulaire economie en mét vitale natuur.

Profiel Els Sytsma

Els Sytsma

Communicatie / perscontacten