Manifest voor een groen Gelderland

8 september 2022

Vijf Gelderse natuurorganisaties hebben een gezamenlijk Manifest voor een Groen Gelderland gepubliceerd. Zij presenteerden dit manifest op 7 september aan leden van de Provinciale Staten, voorafgaand aan de start van het nieuwe vergaderjaar.

 

Het manifest is opgesteld met het oog op de Provinciale Verkiezingen in maart 2023. De uitdagingen voor natuurherstel, genoeg en goed water, minder stikstof, duurzame energie en woningbouw vragen om samenhangende oplossingen. Aan de hand van vier urgente thema’s biedt het concrete aanknopingspunten voor groen en duurzaam beleid en laat het zien dat en hoe een gezonde en leefbare provincie met een duurzame economie mogelijk is.

De vijf organisaties, die met hun gezamenlijke achterban een groot deel van de Gelderlanders vertegenwoordigen, roepen op om te investeren in de natuur en daarmee te investeren in Gelderland.

De aanwezige PS-leden en leden van programmacommissies namen het manifest geïnteresseerd in ontvangst. Veel partijen zijn op dit moment hun verkiezingsprogramma’s aan het schrijven. De suggesties uit het manifest over actuele kwesties als stikstof, landbouw, natuur en landschap zullen dan ook zeker worden bestudeerd.

Het manifest is ook te vinden op www.groenmanifestgelderland.nl

Het Manifest voor een Groen Gelderland is een gezamenlijke uitgave van Geldersch Landschap & Kasteelen, IVN Natuureducatie, Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.