Herijking budgetten

Kunnen wij ons werk voortzetten?

Vanwege de herijking van provinciale middelen staat, onder andere, de subsidie voor Natuur en Milieu Gelderland ter discussie.

Al meer dan vijftig jaar staat Natuur en Milieu Gelderland samen met de inwoners van Gelderland pal voor een gezonde leefomgeving met schoon water, schone lucht, rijke natuur en karakteristieke Gelderse landschappen.

Op 27 juni 2023 vernamen wij dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten nog vóór de zomer aanvullende besluiten op de perspectiefnota voorstelt – en dat onze financiering in zwaar weer verkeert.

Diezelfde dag nog benaderden wij onze werkrelaties met de vraag of ze het belang van onze inzet voor hun werk en werkveld wilden toelichten aan Provinciale Statenleden. De respons was ongekend: vier dagen later konden wij 75 brieven naar Provinciale Staten sturen – uiteindelijk werden het er 92.

En nu?

Na de zomer volgt verdere besluitvorming over de herijking van de provinciale begroting. Wordt vervolgd dus. We houden jullie op deze pagina op de hoogte.

Wij gaan ondertussen door met ons werk. Gesteund en bemoedigd en vooral intens gemotiveerd ons te blijven inzetten voor de natuur, het landschap en de leefomgeving van onze mooie provincie.