Dank voor jullie steun

Geraakt door steunbetuigingen

Afgelopen 2 weken hebben wij hard geknokt voor behoud van onze provinciale subsidie. Wij vroegen onze relaties om hun steun uit te spreken. Wat er toen gebeurde, heeft ons diep geraakt.  

12 juli 2023

Afgelopen 2 weken hebben wij hard geknokt voor behoud van onze provinciale subsidie. Op de valreep vernamen wij dat er een financieel voorstel op de agenda van de laatste Provinciale Staten voor het zomerreces zou komen.

We hadden toen nog maar een paar dagen om het belang van ons werk (opnieuw en) tijdig onder de aandacht van de Statenleden te brengen. Daarvoor riepen we de hulp in van onze werkrelaties. We vroegen een steunbrief aan Provinciale Staten op te stellen of op een andere manier contacten in de provinciale politiek aan te spreken.

Dank voor jullie steun!

We hebben op maandag 3 juli 75 steunbrieven aan Provinciale Staten kunnen sturen; uiteindelijk hebben we 92 brieven ontvangen. Brieven uit alle hoeken van Gelderland, vanuit openbaar bestuur, bedrijven, natuurorganisaties, landbouw, publiekseducatie en de energiesector.

In al deze brieven wordt het belang van onze inzet voor een mooi en duurzaam Gelderland benadrukt. Er kwamen allerlei voorbeelden voorbij over hoe de briefschrijvers met ons hebben samengewerkt of dat nog altijd doen.  Ze beschrijven onze constructieve bijdrage aan de provinciale beleidsdoelen en aan de gebiedsprocessen voor gebied van natuur, klimaat, landschap en leefomgeving en benoemen expliciet onze expertise.

Wij zijn iedereen die ons steunt enorm dankbaar. Jullie support is een grote steun in deze moeilijke periode. Uit de grond van ons hart: dank jullie wel!

Besluit Provinciale Staten

Provinciale Staten heeft op 5 juli besloten voor Natuur en Milieu Gelderland vast te houden aan de bezuiniging van de provinciale ‘herijking’ en geen extra middelen toe te kennen. Een voorstel van oppositiepartijen om de bezuiniging teniet te doen, heeft het niet gehaald.

Wij weten nog altijd niet wat de bezuiniging voor ons betekent. In december 2022 werd besloten dat de financiering voor drie natuurorganisaties vanaf 2025 zal worden gehalveerd, zonder te specificeren wat dat voor elke organisatie apart betekent. Wij verwachten een besluit over deze verdeling in het najaar.

Wil je blijven helpen?

Onze acties en de vele brieven zijn wel opgevallen! Er werd in het debat aan gerefereerd en ook de Gelderlander heeft er uitgebreid aandacht besteed.

De komende maanden zullen wij extra aandacht geven aan publiciteit over de toegevoegde waarde van onze bijdrage aan Gelderland. Houd vooral onze social media in de gaten.

Jullie kunnen ons daarbij helpen door:

  • zelf berichten te plaatsen over je samenwerking met ons op je eigen social media. Heel fijn als je ons wilt taggen, dan kunnen wij het delen. Niet zelf op social media? Stuur ons je verhalen via mail.
  • Berichten van onze social mediakanalen te liken, te delen of te reweeten.
  • En uiteraard, als je nog geen lid bent: word lid. Samen laten we een krachtige stem horen voor natuur en milieu in Gelderland!