Buitengewoon verdrietig

Reactie op besluit Provinciale Staten.

Provinciale Staten heeft op 5 juli besloten om voor onze organisatie vast te houden aan de bezuiniging van de herijking.

6 juli 2023

“Buitengewoon verdrietig en frustrerend”

Het voelt onwerkelijk. Na een week waarin we van alle kanten steun en waardering ontvingen voor onze inzet en toegevoegde waarde voor Gelderland, heeft Provinciale Staten gisteren besloten om voor onze organisatie vast te houden aan de bezuiniging van de provinciale ‘herijking’. Een voorstel van oppositiepartijen om de bezuiniging teniet te doen heeft het niet gehaald.  De grote stapel steunbrieven van gemeentes, bedrijven, natuurorganisaties, landbouwpartners en energiecoöperaties en vele telefoontjes van relaties naar Gelderse politici mochten niet baten.

Terwijl de opgaven in het landelijk gebied gigantisch zijn en we als verbinder tussen verschillende partijen werken aan oplossingen. Het is buitengewoon verdrietig en frustrerend.

De steun van zóveel kanten heeft ons wel enorm bemoedigd. Heel, heel erg bedankt daarvoor! We zijn ons aan het beraden op hoe nu verder.

Wat is er aan de hand?

Afgelopen december besloot Provinciale Staten tot de ‘herijking’ van de provinciale begroting. Lees: bezuiniging op diverse structurele uitgaven. Voor drie natuurorganisaties gezamenlijk (IVN, Landschapsbeheer en Natuur en Milieu Gelderland) betekent dat een halvering van de provinciale bijdrage. Maar hoe deze bezuiniging over de drie organisaties wordt verdeeld, dat is nog niet bepaald. Niet in december, ook niet in het voorjaar.

Een besluit werd aanvankelijk verwacht bij de Perspectiefnota van juli. Nu dus. Maar de coalitievorming liep nog, en een besluit werd opgeschort tot in het najaar van 2023. Daardoor verkeren we al sinds april 2022 in onzekerheid over onze financiële toekomst. Onze huidige meerjarenafspraken met de provincie lopen tot en met 2024. De nieuwe situatie wordt daarna van kracht. In de vergadering van 5 juli jl besloot Provinciale Staten om een extra bedrag voor IVN en Landschapsbeheer beschikbaar te stellen.

Onzekerheid

Het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie geeft nieuwe onzekerheid, over de koers van het provinciaal beleid en over de mogelijkheden voor ons om een rol te spelen in de uitvoering. Wil dit bestuur nog wel verder werken aan natuurinclusieve landbouw? Wat wordt de ambitie voor natuurherstel? Gaat de provincie nog helpen om de energietransitie te laten slagen?

We hebben de informatie over de herijking gebundeld op deze pagina.