Zoveel steun!

Brede steun voor oproep aan politiek

Natuur en Milieu Gelderland zit in zwaar weer. De provincie wil onze subsidie afbouwen. Een oproep aan onze werkrelaties vond brede weerklank.

3 juli 2023

Vorige week vernamen we dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten nog vóór de zomer aanvullende besluiten op de perspectiefnota voorstelt – en dat onze financiering in zwaar weer verkeert.

We weten zelf op hoeveel plekken en hoeveel manieren we de stem van natuur en milieu vertegenwoordigen – in tientallen stuur- en projectgroepen, in overleggen op het provinciehuis, met landbouworganisaties, met overheden en bedrijven. We weten hoe we onze leden in alle gemeenten van Gelderland ondersteunen bij hun lokale inzet voor natuur en milieu in hun eigen leefomgeving. We weten hoe belangrijk het is dat dat geluid blijvend gehoord wordt.

Maar als ánderen het zeggen, maakt het meer indruk.

Dus wat gaaf om te merken …

… dat zóveel mensen waar we mee samenwerken en -werkten de moeite namen – soms zelfs vanaf hun vakantieadres – te laten weten hoe belangrijk onze bijdrage is en is geweest voor een duurzame provincie. Hoezeer ze onze verbindende rol en constructieve bijdrage erkennen en waarderen. Wat er verloren gaat als ons werk geen voortgang kan vinden.

We konden 75 brieven naar de leden van Provinciale Staten sturen met de oproep onze subsidie te handhaven. En nieuwe brieven komen nog altijd binnen.

Lees hier de brief aan PS van directeur Petra Souwerbren bij de aanbieding van al deze brieven.

Zóveel dank!

  • aan iedereen die de moeite heeft genomen een brief te schrijven
  • aan iedereen die rechtstreeks contact op heeft genomen met politici om mondeling het belang van ons werk toe te lichten
  • aan iedereen die onze berichten zo ruimhartig heeft gedeeld in het eigen netwerk
  • aan alle nieuwe leden! (join the club: word lid)
  • en voor alle lieve appjes, telefoontjes, mailtjes en berichtjes via social media met vele harten onder de riem.

Dank jullie wel!

En nu?

Komende woensdag wordt de Perspectiefnota besproken in Provinciale Staten. Na de zomer volgt verdere besluitvorming over de herijking van de provinciale begroting. Wordt vervolgd dus.

Wij gaan ondertussen door met ons werk. Gesteund en bemoedigd en vooral intens gemotiveerd ons te blijven inzetten voor de natuur, het landschap en onze leefomgeving van onze mooie provincie.