Solarpark De Kwekerij

Solarpark De Kwekerij

De geschiedenis van Solarpark de Kwekerij gaat terug naar 2012, de Floriade in Venlo. Daar maakte Erik Mol, beleidsmedewerker in de gemeente Bronckhorst, kennis met de ‘duurzame-energie-tuin’ van mede-Achterhoekers Nico Wissing en Ton Koenders[i]. Erik Mol moet denken aan grond die gemeente Bronckhorst nog beschikbaar heeft. Oorspronkelijk verworven voor een nieuwbouwwijk, maar dat is op dat moment door de economische situatie niet realistisch. Is het een idee om op deze gronden een zonnepark in de stijl van de tuin op de Floriade te ontwikkelen?

Zo ontstond een samenwerking tussen de genoemde drie. Er zijn ontwerpen gemaakt, de zakelijke kant is georganiseerd, bewoners van de naastgelegen woonwijk zijn betrokken, diverse (lokale) bedrijven zijn betrokken, een vergunning en SDE-subsidie zijn verkregen. Op 4 augustus 2016 werd de eerste stroom aan het netwerk geleverd en kon energieleverancier Qurrent haar klanten de eerste Kwekerijstroom aanbieden!

Solarpark de Kwekerij met een poel voor insecten, watervogels en amfibieënIn het najaar van 2016 startte de aanleg van het tuingedeelte, met slingerende en reliëfrijke stroken voor wilde kruiden, wadi’s, bijenkasten, insectenhotel en vogelkastjes, speel- en recreatieplekken en wandelpaden. Op 3 juni 2017 vond de feestelijke opening plaats. Het is een park met veel biodiversiteit en waterberging. Stichting Solarlandschapspark de Kwekerij zorgt voor onderhoud, verdere verfraaiing van het park, rondleidingen en lezingen .

Zo ontstond dus Solarpark de Kwekerij in Hengelo (Gld) met 7.000 zonnepanelen (285 Wp) en een natuur- en recreatiepark. Het terrein van 7 hectare is openbaar toegankelijk voor bewoners uit de buurt. Deze inspirerende ‘energietuin van de toekomst’ is al door talloze delegaties bezocht.

Meer info: nlsolarparkdekwekerij.nl

Solarpark De Kwekerij combineert opwek van duurzame energie met natuur

[i] Nico Wissing is mede-oprichter van NL Greenlabel en vooraanstaand tuin- en landschapsontwerper. Ton Koenders is ontwikkelaar van zonne-energieprojecten. Foto’s op deze pagina zijn van Erik Mol.