Energietuin De Noordmanshoek

Energietuin Noordmanshoek

Ten noorden van Wijhe, tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer en de IJsseldijk, ligt De Noordmanshoek: een open gebied van 25 hectare. In het verleden werd het aangekocht als bedrijventerrein, maar nooit zo ingevuld. Het bleef in pacht bij boeren. Een groep actieve bewoners werkt sinds 2015 aan een plan voor een duurzame invulling van het gebied. Zij bedachten om De Noordmanshoek in te richten als landgoed, met een voedselbos, een tuinderij, een boomgaard, een havezate en een zonnepark van 6,5 hectare.

 

Schetsverhaal van energietuin De Noordmanshoek

 

Omdat dit plan goed paste bij het concept ‘Energietuin’ van de Natuur en Milieufederaties, is Natuur en Milieu Overijssel aangehaakt. Met hulp van de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University & Research en met actieve inbreng van bewoners is een plan ontwikkeld voor het zonnepark en de directe omgeving. Om de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten is gekozen voor een oost-west opstelling. De afstand tussen de rijen panelen is twee meter. De natuur krijgt volop de ruimte met een bos, een natuurvriendelijke oever, maatregelen om water vast te houden, kruidenstroken en vier meter brede hagen. De hagen zullen ook het – faunadoorlatende – hekwerk camoufleren. Omwonenden zijn welkom via enkele wandelpaden, in aansluiting op een eventuele padenstructuur van het toekomstige plan voor De Noordmanshoek.

 

Schetsontwerp energietuin Noordmanshoek

 

Honderd procent lokaal eigendom
Met behulp van crowdfunding, georganiseerd door de coöperatie Goed Veur Mekare, is het zonnepark voor honderd procent in lokaal eigendom. De bouw van het zonnepark is in 2021 gestart, op de aansluiting na is het klaar. In 2022 wordt de groene inpassing gerealiseerd en start de monitoring van de ecologische ontwikkeling, als onderdeel van het Eco Certified-project.

Meer informatie:

Meer weten over de Energietuinen die op allerlei andere plekken in het land ontstaan? Kijk op www.energietuinen.nl.