Zonnepark Cothen

Zonnepark Cothen

Zonnepark Cothen is het eerste van een aantal zonneparken die gerealiseerd worden in de gemeente Wijk bij Duurstede. Zonnepark Cothen grenst aan een omgeving met grootschalige tuinbouw waar netten of plastic op staken de gewassen tegen hagel en vorst beschermen. Daar was de landschappelijke inpassing van het zonnepark een minder grote uitdaging dan aan de noordkant. Daar grenst het zonnepark vrijwel direct aan een woonwijk.

Traject met omwonenden
Aan die zijde is een bufferzone van 1 hectare gecreëerd tussen de woningen en het zonnepark. Het idee van de bufferzone ontstond na een intensief traject met de omwonenden, die graag meer afstand tot de zonnepanelen wenste en ook een betere visuele groene barrière. Er is een variatie aan inheemse bomen en struiken aangeplant: es, zomereik, meidoorn, kornoelje, vuilboom, wilde Kers en Gelderse roos. Ook zijn, als link naar het verleden, enkele hoogstamfruitbomen aangeplant. De steenuilen die in het gebied voorkomen vinden hier naar verwachting aardig wat voedsel (muizen). Wanneer de aanplant voldoende is gegroeid, wordt de elzenhaag langs een sloot vervangen door een natuurvriendelijke oever.

 

Zicht vanaf buitenste woningen in de richting van het zonnepark, zomer

 

Zelfde uitzicht, maar dan in de winter

 

Bloemen en kruiden
Aan de zuidoostzijde van het zonnepark is een vegetatiezone aangeplant met struiken en bomen die tot 5 meter hoog worden. De grond onder de zonnepanelen wordt verbeterd door het inzaaien van een kruidenrijk grasmengsel. De stroken rond en tussen de zonnepanelen worden getransformeerd in een bloemrijk grasland. Er komt beheer – met o.a. schapenbegrazing – gericht op versterking van de biodiversiteit. De effecten van de zonnepanelen op de biodiversiteit zullen gemonitord worden.

De lokale gemeenschap kon via de lokale energiecoöperatie EWEC in Zonnepark Cothen investeren. Begin 2021 werden 500 obligaties van 500 euro, met een rendement van 4 procent, uitgegeven. Er was een flinke over-inschrijving, de voorrangsregel voor bewoners van Cothen was dus niet voor niets.

Ontwikkelaar Sunvest rondde de bouw van zonnepark Cothen- 11 hectare, 14 MWp – in februari 2022 af.

Meer informatie: