Drijvend zonnepark Lingepolder

Drijvend zonnepark Lingepolder

Drijvende zonnevelden zijn een voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik. Ze passen goed op plassen met weinig natuurwaarde. Denk hierbij aan baggerdepots, bezinkvijvers, drinkwaterreservoirs, gietwaterbassins van de glastuinbouw, blusvijvers en sommige vijvers in woongebieden. Wanneer het oppervlak naar verhouding niet te groot is, passen ze ook op diepe zandwinplassen en recreatieplassen.

Studies wijzen – grofweg samengevat – uit dat in diepe zandwinplassen de ecologische situatie gelijk kan blijven, wanneer de panelen op plekken liggen met een waterdiepte van tenminste 10 meter, wanneer er voldoende licht wordt doorgelaten en wanneer niet meer dan 40 tot 50% van de plas wordt bedekt. Maar er is nog veel onbekend over de effecten van drijvende zonnevelden, monitoring is de komende jaren belangrijk. Denk hierbij aan de afnemende ruimte voor watervogels, insecten en libellen, de juist éxtra schuilgelegenheid voor vissen en ‘land’ voor vogels, het dempend effect op de watertemperatuur…

Er zijn inmiddels verschillende drijvende zonnevelden gerealiseerd in Gelderland. Begin 2022 realiseert K3Delta drijvend zonneveld Lingepolder in het Lingemeer, nabij Echteld. Er wordt vervolgens een drijvend eiland gerealiseerd, met ruimte voor natuur en kleinschalige recreatie. Coöperatie eCoBuren zal via crowdfunding financiële participatie van burgers organiseren.

Meer info: k3delta.nl en ecoburen.nl.