Wat kunnen gemeentes doen?

Wat kunnen gemeentes doen?

Ook de gemeente heeft een beleidsmatige rol in de energietransitie, naast het Rijk, de provincie, de RES-regio en het waterschap.

In Gelderland is voor windparken primair de RES-regio aan zet. De Regionale Energie Strategieën zullen – mogelijk nog getoetst door een MER – de basis worden voor het vergunningentraject voor windparken.

Voor zonneparken blijft gemeentelijk beleid het uitgangspunt.

Gemeentelijk beleidskader benutten

In beide gevallen, bij zon én wind, heeft de gemeente verschillende instrumenten tot haar beschikking:

  • In het beleidskader kan de gemeente randvoorwaarden stellen aan participatie, lokaal eigendom, werkgelegenheid, toepassing van de zonneladder en natuurinclusiviteit.
  • Daarnaast, of daar bovenop, kan een gemeente de maatschappelijke tender inzetten. Daarbij worden projectontwikkelaars uitgedaagd om zo goed mogelijk te scoren op een set criteria. Na weging krijgen alleen de beste projecten groen licht voor een ontwikkeltraject. In deze criteria kunnen natuur en landschap belangrijke aspecten zijn.
  • De gemeente kan wind- en zonneparken verplichten tot een afdracht in een gebiedsfonds, waaruit direct gekoppeld aan het project óf projectoverstijgend o.a. investeringen in natuur en landschap gefinancierd kunnen worden.

Nog geen goed beleidskader?

Wanneer een ontwikkelaar van een wind- of zonnepark zich bij een gemeente meldt die nog géén (goed) beleidskader heeft dat in bovenstaande zaken voorziet, heeft de gemeente nog steeds mogelijkheden. De ontwikkelaar heeft immers baat bij goede samenwerking met de gemeente, om medewerking te krijgen bij de vergunningverlening en een uiteindelijk akkoord van de gemeenteraad. In die samenwerking kan de gemeente tot een zo goed mogelijk plan voor natuur en landschap te komen.