Beleidskader Wijk bij Duurstede

Beleidskader Wijk bij Duurstede

In Wijk bij Duurstede is een beeldend beleidskader gemaakt, dat goed werkt als communicatie-instrument om bewoners kennis te laten maken met zonnevelden en om, ook aan ontwikkelaars, te laten zien welke aspecten de gemeente van belang vindt. Zoals:

  • De verplichting tot het opstellen van en werken volgens een participatieplan;
  • Invulling geven aan ‘50% lokaal eigendom’;
  • Aandacht voor natuur, landschap, bodem bij inpassing en inrichting.

De gemeente stuurt op de beste projecten door middel van een maatschappelijke tender, in de eerste periode tot en met december 2022.

zonneveldenwijkbijduurstede.nl