Provinciale verkiezingen 2023

Provinciale verkiezingen 2023

Wat hebben de droogte van afgelopen zomers, protesterende boeren op de snelweg en overvolle natuurgebieden tijdens de lockdowns met elkaar te maken? Het zijn alledrie onderwerpen waar je als Gelderlander invloed op uit kunnen oefenen bij de provinciale en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Ga dus stemmen en kies voor een natuurrijke provincie.

Jouw directe leefomgeving

Hoe is de luchtkwaliteit in je omgeving? Is er groen in de buurt? Hebben we voldoende drinkwater tijdens droogte? Hoe zorgen we ervoor dat landbouw en natuur elkaar niet zo in de weg zitten?

Het kán, een groene en natuurrijke provincie. Maar hoe? Samen met vier andere Gelderse natuurorganisaties zijn we om tafel gaan zitten en hebben we concrete beleids- en oplossingsrichtingen geformuleerd. Voor mens, dier en plant. Boer en burger. Individu en gemeenschap.

Jouw stem!

Met jouw stem kun je het Gelderse bestuur die kant op laten bewegen. Stem je mee?

NB. we geven geen stemadvies over afzonderlijke partijen. We geven op deze pagina wel aandachtspunten om op te letten bij het bepalen van je stem. Wijsheid gewenst!

De vijf Gelderse natuurorganisaties

Elk van de vijf betrokken organisatie heeft haar eigen invalshoek en expertise, waarmee we elkaar mooi aanvullen. Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen bezitten en beheren terreinen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert vrijwilligersgroepen voor landschapsonderhoud en klompenpaden en IVN Natuureducatie zet zich volop in voor het betrekken van kinderen én volwassenen bij de natuur. Onze expertise is het verbinden van lokale natuur- en milieubelangen aan politiek en beleid op provinciaal niveau.

Met elkaar en alle gezamenlijke leden en donateurs vormen we een krachtige stem voor natuur en landschap in Gelderland!

Natuur en Milieu Gelderland logo PNG - klein
 

Op weg naar de verkiezingen