Manifest voor een Groen Gelderland

Een groen, natuurrijk Gelderland: hoe? Zo:

Gelderland staat voor grote uitdagingen, zoals natuurherstel, waterbeheer, duurzame energie, woningbouw en verminderen van stikstofuitstoot. Deze uitdagingen vragen om samenhangende oplossingen en verstandig omgaan met ruimte en landschap. Hoe? Wij helpen de provincie op weg.

Manifest voor een Groen Gelderland

Het Manifest voor een Groen Gelderland geeft aan de hand van vier urgente thema’s concrete aanknopingspunten voor groen en duurzaam beleid. Het manifest laat zien dat en hoe een gezonde en leefbare provincie met een duurzame economie mogelijk is.

Die thema’s zijn:

Het Manifest voor een Groen Gelderland is een gezamenlijke uitgave van:
– Geldersch Landschap & Kasteelen
– IVN Natuureducatie
– Natuurmonumenten
– Stichting Landschapsbeheer Gelderland en
– Natuur en Milieu Gelderland.

Met onze gezamenlijke achterban vertegenwoordigen we een groot deel van de Gelderlanders. Met elkaar roepen we op om te investeren in de natuur en daarmee te investeren in Gelderland.

Het manifest is op 7 september 2022 aangeboden aan leden van de Provinciale Staten, voorafgaand aan de start van het nieuwe vergaderjaar.

 

Het manifest is online gepubliceerd. Wil je een papieren versie van het manifest en/of de speerpunten, stuur even een mailtje aan: communicatie@natuurenmilieugelderland.nl.

Speerpunten

Per thema hebben we drie tot vijf speerpunten geformuleerd. Een groen en natuurrijk Gelderland? Zó kan het!