Het groene verkiezingsdebat 2023

Hét groene verkiezingsdebat, 7 maart 2023

Gelderland is prachtig. Hoe zorgen we ervoor dat dat zo blijft? Natuur, landschap en ruimte staan onder druk. Op 7 maart gaan de politieke partijen met elkaar in debat over hun plannen voor natuur en klimaat.

Wat gaan de partijen doen voor een groen en duurzaam Gelderland?

Het belooft een actueel, levendig en belangrijk debat te worden!

 

Kom ook! Meld je hier aan.

 

Datum: 7 maart 2023
Tijdstip: inloop 19.30 u; start debat 20.00 u
Locatie: Rozet, Kortestraat 16, Arnhem.
Debatleider: Rob Berends, journalist bij De Gelderlander

We introduceren onze stellingen in een filmpje:

1: Rond natuurgebieden moet natuurinclusieve landbouw de norm worden.

2. In het landelijk gebied moeten 2 keer zoveel landschapselementen komen, zoals houtwallen en poelen.

3: De provincie moet ervoor zorgen dat er minder grondwater wordt opgepompt.

4: Inzet van inwoners voor natuur, landschap en groen is onmisbaar.

5: Iedere inwoner heeft recht op natuur op maximaal 300 meter van huis.

Dit debat wordt georganiseerd door de vijf Gelderse natuurorganisaties:

Geldersch Landschap & Kasteelen
IVN Natuureducatie
Natuur en Milieu Gelderland
Natuurmonumenten
Stichting Landschapsbeheer Gelderland