Wat kun je doen als natuurbeschermer?

Wat kun je doen als natuurbeschermer?

Voor wind- en zonprojecten is een zorgvuldige omgang met natuur en landschap belangrijk: bij locatiekeuzes, inpassing van projecten én inrichting en beheer van de projectlocaties. Gaan al deze seinen op groen, dan liggen er zelfs kansen voor een ‘plus’ op natuur en landschap. Welke rol kun jij als lokale natuur- en landschapsbeschermer hierin spelen?

BELANGRIJKE ROL VOOR NATUURBESCHERMERS IN DE ENERGIETRANSITIE

  • Onze Brabantse collega’s hebben een checklist gemaakt om energieplannen in de omgeving te beoordelen. Er zijn ook checklisten opgesteld voor natuurbelangen bij wind op land en bij grondgebonden zonneparken.
  • Zorg dat je goed geïnformeerd bent. Zo weet je wanneer je een concreet project moet afwijzen, of beter kunt kiezen tot constructief meedenken met ontwikkelaars en de gemeente, zodat beleidsplannen of concrete projecten beter worden. Word bijvoorbeeld energieboswachter, in onze cursus leer je meer over het hoe en wat rondom de energietransitie en de natuur.
  • Zoek contact met de lokale energiecoöperatie. Zij ontwikkelen parken in lokaal eigendom waarbij ook de directe omgeving (meestal) goed betrokken wordt. Veel energiecoöperaties staan te springen om mensen met ecologische of landschappelijke kennis. Zo kun je vroegtijdig input leveren waarmee hun plannen echt natuurinclusiever worden. Je kunt met je lokale natuurorganisatie misschien zelfs mede-eigenaar worden en ook meedoen aan de crowdfunding.
  • Kijk ook naar het beheer van lokale projecten. O.a. uit het onderzoek Zonneparken natuur en landbouw van de WUR blijkt dat er veel verschil in biodiversiteit is tussen de verschillende parken. De manier waarop het park beheert wordt speelt hier een rol in.
  • Zorg dat je weet welke technieken nu of op een later moment relevant zijn voor de energietransitie. Zo kom je goed beslagen ten ijs bij discussies en weet je zin en onzin te onderscheiden. Natuur & Milieu heeft een overzicht gemaakt (zie het kopje ‘Energie’).