Manifest voor een Groen Gelderland

Manifest voor een Groen Gelderland

Vijf Gelderse natuurorganisaties hebben een gezamenlijk Manifest voor een Groen Gelderland gemaakt, met het oog op de Provinciale Verkiezingen op 15 maart 2023. De uitdagingen voor natuurherstel, genoeg en goed water, minder stikstof, duurzame energie en woningbouw vragen om samenhangende oplossingen. Aan de hand van vier urgente thema’s biedt het concrete aanknopingspunten voor groen en duurzaam beleid en laat het zien dat en hoe een gezonde en leefbare provincie met een duurzame economie mogelijk is.

Het Manifest voor een Groen Gelderland is een gezamenlijke uitgave van Geldersch Landschap & Kasteelen, IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Natuur en Milieu Gelderland. Met onze gezamenlijke achterban vertegenwoordigen we een groot deel van de Gelderlanders, die  oproepen om te investeren in de natuur en daarmee te investeren in Gelderland.

Het manifest is op 7 september 2022 aangeboden aan leden van de Provinciale Staten, voorafgaand aan de start van het nieuwe vergaderjaar.

Het manifest is ook te vinden op www.groenmanifestgelderland.nl.