Zienswijze natuurvergunning Vliegveld Lelystad

25 maart 2021

Zienswijze natuurvergunning Vliegveld Lelystad

Op 25 maart 2021 hebben we een zienswijze ingediend tegen verlening van een natuurvergunning voor Lelystad Airport. De zienswijze is ingediend namens Natuurmonumenten, Red de Veluwe, Geldersch Landschap, Gelders Particulier Grondbezit en Natuur en Milieu Gelderland.

We gaan in op de vlieghoogtes en de negatieve effecten daarvan op Natura-2000gebieden. In het bijzonder vragen we aandacht voor laagvliegen en het effect op vogels. We stellen ter discussie dat het project in delen is geknipt zodat niet de totale effecten worden beoordeeld. Ook zijn we van mening dat een ADC-toets had moeten plaatsvinden. Verder gaan we in op onjuiste stikstofberekeningen en het onvoldoende meerekenen van stikstofdepositie van verkeer.

Het ministerie komt naar verwachting voor de zomer met een reactie op alle ingediende zienswijzen.

Je vindt de zienswijze hier.

Tags:
Profiel Els Sytsma

Els Sytsma

Communicatie / perscontacten