Verlenging A15: uitspraak rechter in zicht

23 november 2022

Verlenging A15: uitspraak rechter in zicht

Afgelopen dinsdag 22 november hield de Raad van State de langverwachte zitting over de voorgestelde verlenging van de A15. De zaak werd inhoudelijk behandeld, nu is het wachten op de uitspraak, waarschijnlijk begin 2023.

Dit dossier loopt al tientallen jaren. De minister is eerder naar huis gestuurd omdat de plannen juridisch niet houdbaar waren en berekeningen niet klopten. Nadat ons beroep in januari 2021 gedeeltelijk gegrond was verklaard, moest de minister met een betere onderbouwing komen op een aantal belangrijke punten. Zie ons nieuwsbericht van toen over die uitspraak.

 

Waar gaat de zaak nu nog over?

In de uitspraak die de Raad van State nu zal doen, wordt onder andere ingegaan op de 25 kilometer-afkapgrens. Deze wordt gebruikt in stikstofberekeningen. Wij verwachten dat de rechter hier kritisch over zal zijn.

Natuur en Milieu Gelderland heeft bedenkingen over nut en noodzaak van de verlenging van deze snelweg. Aanleg ervan leidt tot fors ruimtebeslag, meer automobiliteit en aantasting van natuurgebied Rijnstrangen (foto). Vooral is het onbegrijpelijk dat de Betuweroute met een tunnel onder het natuurgebied is aangelegd, terwijl de A15 op maaiveld zou worden aangelegd met een brug.

De beroepsprocedure gaat vooral over de vraag of de stikstofuitstoot van het initiatief op een juiste manier is berekend en wordt gecompenseerd. Daarnaast gaat het over de vraag of beschermde soorten en leefgebieden in hun voortbestaan worden aangetast.

De uitspraak wordt in de loop van 2023 verwacht.

Tijdschrift Nieuwe Oogst schreef een uitgebreid verslag over de (lange) zittingsdag.
Raad van State buigt zich over A15, extern salderen ter discussie – Nieuwe Oogst

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling