Stand van zaken luchtruimherziening

24 maart 2023

Stand van zaken luchtruimherziening

In november 2022 berichtten wij over de luchtruimherziening en de voorkeursbeslissing die de minister toen net genomen had.

De bedoeling van de luchtruimherziening is onder andere dat er meer rechtstreeks van en naar de grote luchthaven Schiphol, maar ook naar andere nationale luchthavens kan worden gevlogen, en dat er minder geluidsoverlast bij stijgen en dalen is. Dat scheelt volgens de minister ook veel uitstoot.

In de voorkeursbeslissing wordt echter nog weinig duidelijk gemaakt over wat nu de gevolgen zijn voor natuur en leefomgeving, ook niet in Gelderland. Ook hebben we zorgen dat de efficiencyverbetering ertoe zal leiden dat er juist meer gevlogen zal worden – iets wat onwenselijk is zolang de klimaatimpact en de stikstofuitstoot uit vliegverkeer zo groot is als nu. Daarbij komt natuurlijk ook nog de geluidsoverlast voor bewoners.

Participatieproces

Het ministerie organiseert wel een participatieproces met bijeenkomsten voor belanghebbenden. Afgelopen woensdag 22 maart was er een bijeenkomst in Maarsseveen (Utrecht), waar onze collega Maarten Witberg bij aanwezig was.

Veel nieuws kwam er die dag niet naar voren. Wel is duidelijk geworden dat de speelruimte voor participatie niet al te groot wordt. Er wordt nu gewerkt aan een zogenaamd “schetsontwerp”. Bewoners en milieuorganisaties kunnen hierop weinig invloed uitoefenen, terwijl het schetsontwerp heel bepalend zal zijn voor de uitwerking.

Voor de uitwerkingen daarna is meer ruimte voor participatie, maar we vrezen dat de speelruimte dan nog maar heel beperkt is. Vanuit het ministerie is wel de toezegging gekomen dat ze duidelijk zullen maken welke mogelijkheden voor formele inspraak er nog komen.

We blijven deze ontwikkelingen nauwgezet volgen. Wordt vervolgd dus.

Het bericht uit november 2022 vind je hier.

 

 

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling