Zorgen over luchtruimherziening

15 november 2022

Zorgen over luchtruimherziening

Er komen grote veranderingen aan voor het gebruik van het luchtruim. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarover recent een ‘voorkeursbeslissing’ genomen. Deze beslissing heeft mogelijk grote gevolgen voor het gebruik van het luchtruim boven Gelderland en daarmee voor de leefbaarheid én voor de natuur.

Op donderdag 17 november komen ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar Apeldoorn om deze beslissing toe te lichten aan bestuurders en politici uit Gelderland en Overijssel.

 

Zorgen

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst hebben wij een brief gestuurd aan de gedeputeerden Witjes en De Bree en aan de wethouders en gemeenteraden van alle Gelderse gemeenten. In die brief uiten wij onze zorgen over deze luchtruimherziening. Deze brief is gestuurd mede namens zeven andere natuur- en milieuorganisaties*.

Onze zorgen zijn gebaseerd op de grote onduidelijkheid in de beslissing. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn op de grond. Dit geldt voor het laagvliegen, maar ook voor een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol over Gelderland, vastgelegd in het zg. “vierde toenaderingspunt” boven zuidwest Gelderland of zuidoost Utrecht.

We volgen dit dossier al lange tijd. Al in februari 2020 hebben we op de ontwerp-voorkeursbeslissing een zienswijze naar de minister gestuurd. We zien in de definitieve beslissing maar weinig terug dat er iets met de door ons ingebrachte punten is gedaan. Maar een gang naar de rechter tegen deze definitieve beslissing is niet mogelijk.

 

Wie luistert naar de Gelderse zorgen?

Toch wilden we van ons laten horen, vandaar de brief. In de brief staan vragen benoemd die aan onze volksvertegenwoordigers en bestuurders aan de minister kunnen voorleggen tijdens de bijeenkomst met het ministerie.

De minister gaat nu voorkeursbeslissing voor het luchtruim verder uitwerken in deelplannen. Dat kan nog wel even duren.

Je vindt de brief hier.

We hopen dat de volksvertegenwoordigers onze zorgen over weten te brengen naar Den Haag en alles in het werk gaan stellen om te zorgen voor een schoon en stil luchtruim boven Gelderland.

 

*De brief is ondertekend door onze directeur Petra Souwerbren, mede namens:

  • Natuur en Milieu Overijssel – Matthijs Nijboer, directeur
  • Natuur en Milieufederatie Utrecht – Josja Veraart, directeur
  • Natuur en Milieufederatie Flevoland – Vera Dam, directeur
  • Natuurmonumenten, Luc Berris – provinciaal Ambassadeur Gelderland en Utrecht
  • SATL – Jules van der Weerd, bestuurslid
  • Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen – Peter van den Tweel, directeur-bestuurder
  • Stichting Landschapsbeheer Gelderland – Arjan Vriend, directeur-bestuurder
Tags:
Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling