Leerzame werksessie Omgevingswet

Leerzame sessie Omgevingswet

Vanuit heel Gelderland kwamen onze leden naar de bijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet. Fijn, zo’n volle zaal vol met betrokken Gelderlanders!  

Daan Hollemans gaf een uitgebreide toelichting op de nieuwe wet. Hij is senior-adviseur ruimtelijke strategie en promovendus aan de Open Universiteit naar de totstandkoming van de Omgevingswet, dus een echte expert.

Participatie

Welke mogelijkheden en valkuilen voor participatie geeft de nieuwe wet? Hoe kunnen we daarop inspelen? Wat betekent dat voor de concrete ontwikkelingen waar onze leden bij betrokken zijn?

Het leidde tot levendige uitwisseling in groepjes. Wát een expertise is er onder onze leden! Deze onderlinge uitwisseling tussen onze leden over allerlei ervaringen met ruimtelijke ontwikkelingen in de eigen omgeving gaf dan ook een grote toegevoegde waarde aan deze middag. De borrel achteraf was dan ook goed bezocht, ondanks de lange middag die we al achter de rug hadden.

Wat een leerzame en inspirerende middag. Wordt zeker vervolgd!

Teruglezen? 

De presentatie van Daan Hollemans en andere documentatie van deze middag vind je hier.