‘Handhaaf plan voor 7 windmolens’

Horst en Telgt: handhaaf plan voor 7 windmolens

De plannen voor windpark Horst en Telgt zijn afgeschaald van 7 naar 5 windmolens. Onze collega Alex de Meijer legt uit waarom dat jammer is.

Clusteren beter dan confetti

Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategieën zijn per regio doelen vastgesteld voor hoeveel duurzame energie in die regio opgewekt moet worden. In dat proces kwam de locatie van beoogd windpark Horst en Telgt naar voren als een van de meest geschikte locaties.

Het plan was oorspronkelijk om 7 windmolens te bouwen. Provinciale Staten gaat nu besluiten over een provinciaal inpassingsplan. Het voorstel is op het laatste moment herzien naar een plan om 5 windmolens te bouwen.

Om meerdere redenen is dat een gemiste kans, niet alleen voor de energietransitie, maar ook voor de Gelderse inwoners.

Windpark Deil in de Betuwe

Waarom het nieuwe plan jammer is:

  • Er gaat behoorlijk wat opbrengst verloren – 5 windmolens leveren 89 GWh tegen 115 GWh bij 7 molens. Daarmee raakt de noodzakelijke overschakeling van fossiele naar duurzame energie verder uit zicht.
  • Meer kleine windparken verspreid over Gelderland hebben grotere negatieve gevolgen voor omwonenden en de natuur dan minder, grotere windparken. Bovendien zijn de kosten van meer kleine windparken hoger.

Daarom pleiten wij ervoor om het oorspronkelijke plan voor 7 windmolens te handhaven.

In dit plan is veel aandacht besteed aan de gevolgen voor natuur en omwonenden. Ook komt het windpark deels in lokale handen via een energiecoöperatie, zodat de omwonenden ook meeprofiteren van de opbrengst.

 

Belangenafwegingen

Alex heeft hierover ingesproken bij de gemeenteraad van Ermelo. Zoals altijd met grote projecten zijn er verschillende, tegenstrijdige belangen. In de belangenafweging nemen wij de belangen van omwonenden en van natuur en landschap in heel Gelderland mee.

Vanuit de urgentie om ons gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, is windenergie een belangrijk deel van de oplossing. Het is begrijpelijk dat omwonenden en lokale natuur- en landschapsbeschermers hun zorgen hebben. De betrokkenheid van omwonenden en expliciete ruimte voor natuur en biodiversiteit in en rond het windpark is daarom cruciaal.

 

Ruimte voor plant, dier en mens

Onze inzet is daarbij een natuurinclusieve aanleg, met ruimte voor plant en dier. Daarbij zetten we ons ook in voor betrokkenheid van omwonenden en lokaal eigendom, zodat omwonenden ook meeprofiteren van de opbrengst.

Het windpark stond op de agenda van Provinciale Staten op 26 juni. We hebben onze inzichten met de Statenleden gedeeld in onze maandelijkse PS-nieuwsbrief.

Kijk ook eens bij onze achtergrondinformatie over de combinatie windenergie en natuur. 

Meer informatie bij:

Profiel Alex de Meijer

Alex de Meijer

Participatie, energie en water