GMS: goede richting, maar geen harde doelen voor natuurherstel

7 juli 2022

GMS: goede richting, maar geen harde doelen voor natuurherstel

Provinciale Staten heeft tijdens de Besluitvormende vergadering van 6 juli ingestemd met de kaders van Gedeputeerde Staten (GS) voor de Gelderse Maatregelen Stikstof. Hoewel we positief zijn over een groot aantal maatregelen in de GMS, zijn we teleurgesteld over het ontbreken van afrekenbare doelen voor natuurherstel.

We hebben daar in de afgelopen weken op verschillende manieren aandacht voor gevraagd bij de leden van de Provinciale Staten, zoals in deze PS-nieuwsbrief, via social media en waar mogelijk via persoonlijke contacten. Je vindt hier een toelichting op waarom en hoe wij ons zo hard inzetten voor het terugdringen van stikstofdepositie op kwetsbare natuur.

 

Versnelling van de uitvoering

Provinciale Staten verzoeken GS met een motie om bij de minister aan te dringen om met spoed financiële middelen beschikbaar te stellen zodat het Gelderse Versnellingsvoorstel spoedig kan worden gerealiseerd. Wij onderschrijven het belang van versnelling in de uitvoering.

Ondertussen zijn we als Natuur en Milieu Gelderland ook actief betrokken bij het onderzoek naar maatregelen voor natuurherstel in overgangsgebieden (de gebieden rondom natuurgebieden). De rapporten voor de Veluwe worden als eerste opgeleverd, daarna volgen Rijntakken en Achterhoek.

Tags: