Gascentrale in Nijmegen?

Gascentrale in Nijmegen?

In Nijmegen ligt een complex vraagstuk voor. Wij zijn niet actief bij dit dossier betrokken, wel roepen we inwoners uit Nijmegen op om aan te geven dat zij over dit vraagstuk mee willen denken. Dat kan door het ondersteunen van het initiatief voor een referendum en/of door de gemeente op te roepen tot het organiseren van een burgerberaad.

11 januari 2024

Wat speelt er?

Voor de locatie van de voormalige kolencentrale op het Engie-terrein is een herzien bestemmingsplan gemaakt. Dat plan voorziet in de bestemming voor een gascentrale. Deze centrale moet op termijn voor duurzaam waterstofgas worden gebruikt, maar kan tot 2045 met aardgas functioneren. De gemeente was er aanvankelijk niet happig op dit plan verder te brengen, maar het Rijk zal waarschijnlijk met plannen komen om op deze locatie de energie-infrastructuur te willen inregelen. De gascentrale moet incidenteel energie leveren in situaties dat er te weinig energie uit zon en wind is.

De locatie is zeer logisch voor een energievoorziening, want alle infrastructuur is reeds aanwezig. Wij begrijpen ook dat de gemeente randvoorwaarden wil stellen aan toekomstige ontwikkelingen, want zowel Rijk als provincie kijken naar deze locatie (voor kernenergie of gascentrale).

Energievoorziening voor de toekomst

Maar op weg naar duurzame energie is het ongewenst een hybride gascentrale te ontwikkelen, die aanvankelijk op aardgas zal draaien. De ontwikkeltijd is lang, en dat geeft tijd om innovatief op een waterstofcentrale te koersen. We willen niet meer investeren in fossiele energie.

Diverse organisaties waaronder Vereniging Leefmilieu en MOB hebben initiatief genomen voor een referendum. Wij vinden het raadplegen van burgers bij dit vraagstuk – dat over de langetermijn-toekomst van de energievoorziening gaat – belangrijk. Voor een goede afweging is diepgang in het debat nodig en veel informatie. Wij adviseren te overwegen of een burgerberaad daarvoor een geschikte vorm kan zijn.

Woon je in Nijmegen en wil je hierover een referendum? Onderteken vóór 24 januari, 12 uur 's middags

Profiel Alex de Meijer

Alex de Meijer

Participatie, energie en water