Frustratie en onbegrip over besluit bezuinigingen door Provinciale Staten

17 november 2022

Frustratie en onbegrip over besluit bezuinigingen door Provinciale Staten

We zijn teleurgesteld en gefrustreerd. Provinciale Staten hebben in het kader van de herijking van de provinciale begroting besloten om de structurele financiering voor Natuur en Milieu Gelderland, IVN Natuureducatie en Stichting Landschapsbeheer Gelderland te halveren. Ons werk is belangrijk en nodig; het raakt ons enorm dat de provincie hier niet onomwonden steun aan blijft geven.

We hebben ons stevig laten horen in de aanloop naar dit besluit. Met publiciteit, opinies, inspraak en brieven brachten we onze meerwaarde extra onder de aandacht.

 

Wij zijn nodig

Samen met onze collega-organisaties zijn wij nodig om inwoners te bereiken, in beweging te brengen en te ondersteunen bij hun inzet voor hun eigen omgeving. Juist nu de Omgevingswet op ons af komt en de opgaven voor natuurherstel zo groot zijn, is het betrekken van burgers enorm belangrijk.

Wij wijzen ook op de succesvolle ontmoetingen en samenwerking tussen landbouw en natuur die we de afgelopen jaren tot stand hebben gebracht. Die betrokkenheid van burgers en verbindingen tussen partijen gaan cruciaal worden in de komende maanden en jaren, bij de gigantische uitdagingen waar we als Gelderland voor staan.

 

Onbegrip en verslagenheid

Het provinciale besluit leidt ook tot onbegrip en verslagenheid. De natuur is niet een luxe extraatje, maar een randvoorwaarde voor een gezonde, veerkrachtige samenleving, de basis van ons bestaan. Het is alle hens aan dek. Er moet zoveel gebeuren om veerkrachtige natuur in Gelderland te ontwikkelen, en uit de crisis rond stikstof en klimaat te komen. De hele samenleving moet daaraan bijdragen. Zonder wat de provincie zelf noemt het ‘organiserend vermogen voor natuur’ gaat dat niet lukken.

De beslissing van Provinciale Staten gaat over de periode na 2024. Omdat in maart 2023 provinciale verkiezingen worden gehouden, bestaat de mogelijkheid dat Provinciale Staten in de nieuwe bestuursperiode andere keuzes maakt. De praktische consequenties van de besluitvorming zullen zich in de loop van volgend jaar aftekenen.

 

Wat nu?

Vooralsnog blijven wij ons onverminderd inzetten voor een mooi en duurzaam Gelderland.

Vind je ons werk voor natuur, klimaat en leefomgeving in Gelderland belangrijk? Word dan lid.

Tags:
Profiel Els Sytsma

Els Sytsma

Communicatie / perscontacten