Excursie: energietransitie en natuur

Geslaagde excursie energietransitie en natuur

Vrijdag 7 juli bezocht een dertigtal energieboswachters uit het hele land twee locaties in Gelderland, waar wind- en zonne-energie gecombineerd wordt met natuurontwikkeling.

8 juli 2023

We gingen eerst naar Windpark Deil, waar een rij windturbines meteen naast de snelwegen is geplaatst. Hans Adams van energiecoöperatie Betuwewind vertelde hoe de leden van de coöperatie in de toekomst ‘eigen’ goedkope stroom kunnen ontvangen en hoe er jaarlijks € 600.000 beschikbaar is voor projecten in de omgeving. De coöperatieleden hebben mee geïnvesteerd in een elektrisch laadpunt voor vrachtauto’s, waarmee de dijkversterking vlakbij kan plaatsvinden zonder stikstofuitstoot.

Windmolens en natuur

Maar hoe zit het dan met de natuur? Want enkele turbines staan ín natuurgebied het Broek, en enkele meteen ernaast. Lotte Rippen van Staatsbosbeheer vertelde hoe dat is opgelost, met o.a. een nieuw plasdrasgebied voor vogels. Ver genoeg van de turbines om slachtoffers te voorkomen. Tijdens een wandeling door het gebied vroegen de vers opgeleide energieboswachters haar het naadje van de kous over het vegetatiebeheer en het beheer van de eendenkooi in het gebied.

’s Middags ging de excursie naar de Lingemeren, waar medewerkers van K3Delta ons ontvingen. K3Delta doet hier aan zandwinning, wat resulteert in deze plassen. K3Delta doet dat bewust op zo’n manier dat een parkachtig landschap ontstaat met ruimte voor recreatie en natuur. De zandwinning wordt bijvoorbeeld zo uitgevoerd dat de plas aan de rand geleidelijk dieper wordt en ook wordt een brede oeverzone natuurrijk ingericht.

Drijvend zonneveld en natuur

De excursie ging naar deze locatie vanwege het drijvend zonneveld dat hier in 2022 is aangelegd. Een drijvend zonneveld hoeft, zo vertelde Marloes Sprong-Ariëns van K3Delta, geen negatieve ecologische effecten te hebben. Studies wijzen uit dat in plassen (veel) dieper dan 10 meter de waterkwaliteit en ecologie goed blijven op voorwaarde dat er aandacht is voor voldoende lichttoetreding. Hoe de ecologische ontwikkeling is op de langere termijn wordt in de gaten gehouden. De drijvende panelen bieden schuilgelegenheid voor vissen, maar ook een rustplek voor veel vogels. Dat is mooi om te zien, al zagen we ook dat vogelpoep op de zonnepanelen een uitdaging betekent.

Evert Obdeijn, energieboswachter van de 2022-lichting, is betrokken bij energiecoöperatie eCoBuren. Hij vertelde dat deze coöperatie binnenkort samen met K3Delta mensen gaat uitnodigen om obligatieleningen te verstrekken. Daarmee kunnen zij meeprofiteren van de opbrengsten van het drijvend zonneveld in de Lingemeren.

Het was een geslaagde excursiedag, met volop inspiratie om in de eigen omgeving mee te denken met natuurinclusieve energieprojecten.

Profiel Alex de Meijer

Alex de Meijer

Participatie, energie en water