Blij met stikstofaanpak provincie, maar ook blijvende zorgen

29 juli 2021

Blij met stikstofaanpak provincie, maar ook blijvende zorgen

In reactie op het Uitvoeringsprogramma Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) hebben we een schriftelijke reactie ingediend. In deze reactie uiten we onze waardering voor de inzet van de provincie op dit complexe dossier. We zijn vooral blij met de gebiedsgerichte aanpak voor de overgangsgebieden: de zones rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Voor het natuurherstel in die overgangsgebieden wordt integraal gekeken naar de opgaven voor hydrologie (verdroging), natuurinclusieve landbouw, het tegengaan van verstoring en het versterken van het natuurnetwerk.

Tegelijk blijven we bezorgd over de opgetelde plannen van het Rijk en de provincie, omdat we vrezen dat het niet genoeg is voor herstel van de natuur.

Hier kun je onze volledige reactie vinden.

De provincie Gelderland heeft een eigen themapagina over stikstof, die vind je hier: Stikstof Gelderland.

Tags:
Profiel Els Sytsma

Els Sytsma

Communicatie / perscontacten