Bezoek Statenleden

Statenleden op werkbezoek in Loenen

De zes Gelderse natuurorganisaties ontvingen op 29 november een grote groep Statenleden op de Groote Modderkolk in Loenen. Een passende locatie om het over de plannen voor een Vitaal Landelijk Gebied Gelderland te hebben.

Kernpunten voor succesvol beleid

Met korte presentaties lieten we als natuurorganisaties zien dat en hoe we kunnen werken aan vitaal landelijk gebied, en wat daarvoor nodig is vanuit de provincie zodat we samen kunnen werken aan het halen van de gestelde doelen.

De volgende kernpunten voor succesvol beleid kwamen langs:

 • Integrale aanpak is essentieel voor ruimteopgaven, natuurherstel en een toekomstbestendige landbouw;
 • Kies daarbij voor robuust systeemherstel – voor langjarig effect en weerbaarheid tegen droogte en weersextremen;
 • Werk samen met de natuur- en landschapsorganisaties voor succesvolle participatie van inwoners bij beleid en uitvoering;
 • Benut de kansen van groenblauwe dooradering en natuurinclusieve landbouw voor
  * herstel biodiversiteit
  * kwaliteit landschap,
  * toekomst voor de voedselproductie, en
  * de kwaliteit en beschikbaarheid van grond- en drinkwater.

Visie op vitaal platteland

Een samenvatting van onze visie op het vitaal platteland, met onderaan een link naar de uitgebreide brochure, vind je hier: natuurenmilieugelderland.nl/project/vitaal-platteland/