Vitaal platteland

Vitaal platteland op een robuust natuurlijk fundament

Een robuust natuurlijk fundament is nodig voor een aangename leefomgeving, toekomstbestendige landbouw, voldoende schoon water en gezonde natuur.

Wanneer is het platteland vitaal?

Als alles wat er leeft en iedereen die hier woont en werkt duurzaam toekomst heeft.

Dat kan als het hele gebied een robuust natuurlijk fundament krijgt:

  • gezonde bodem en gezond water
  • duurzaam landgebruik
  • grote biodiversiteit In het hele landelijk gebied.

Zo ontstaat een aangename leefomgeving, toekomstbestendige landbouw en weerbaarheid tegen het veranderend klimaat.

Zo ontstaat ook robuuste natuur, binnen en buiten de beschermde gebieden. Daar hebben zowel de natuur als wijzelf belang bij.

Maatwerk per gebied

Het landschap vertelt ons hoe en waar perspectief is voor diverse functies. Dat vraagt dus om maatwerk. Een vitaal platteland is gebaat bij gebieden met meer en minder intensief gebruik, gebieden met accent op landbouw of accent op natuur en gebieden waarin functies gecombineerd moeten worden.

Accent op landbouw

Hier is en blijft ruimte voor moderne, duurzame landbouw. Groen-blauwe dooradering van het landbouwgebied is onmisbaar voor de biodiversiteit in het hele platteland.

Combinatiegebied: landbouw en natuur

Landbouw en natuur gaan hier samen in een streekeigen landschap, o.a. met extensieve natuurinclusieve landbouw.

Accent op natuur

In de beschermde natuurgebieden heeft de Gelderse natuur alle ruimte, van heidelandschap tot beekdal. De natuur is robuust door deskundig water- en natuurbeheer én de biodiversiteit in het hele platteland.

Opgaven voor het landelijk gebied

Gelderland staat voor grote opgaven. Wij hebben onze visie op een vitaal platteland uitgewerkt in een brochure. Deze brochure hebben wij op 20 juni 2023 aangeboden aan de Statenleden.

Je kunt de brochure hier downloaden.