Natuurinclusieve energietransitie

Dossier natuurinclusieve energietransitie

Het klimaatprobleem wordt steeds nijpender. We moeten ons uiterste best doen om de energietransitie tot een succes te maken. Voor de duurzame opwekking van elektriciteit gaat het de komende jaren vooral om wind- en zonne-energie. Natuur en Milieu Gelderland vraagt daarbij extra aandacht voor natuur en landschap. Er is sprake van een biodiversiteitscrisis en windparken en zonnevelden worden daarbij een extra drukfactor. Het ruimtegebruik verkleint leefgebieden, windturbines maken bovendien slachtoffers onder vogels en vleermuizen.

De uitdaging waar we voor staan: de energietransitie zó uitvoeren dat de natuur er tegelijk ook van meeprofiteert. Op deze pagina’s vindt u daarvoor informatie en inspiratie.

Heb je even tijd, luister naar aflevering 1 en aflevering 2 van onze podcast ‘Op de bres voor een groene RES’.