Blog 7: energietuin Langenberg stap dichterbij

Energietuin De Langenberg stap dichterbij

ontwerp Energietuin de Langenberg
Beeld: ontwerpschets voor Energietuin de Langenberg. Na overleg met omwonenden is besloten dat er meer groen in het zonneveld gaat komen.

De ideeën voor Energietuin de Langenberg lijken langzamerhand werkelijkheid te worden. De grond is beschikbaar, gemeente Bronckhorst is in principe akkoord en omwonenden en ook lokaal betrokkenen zijn positief over de plannen die er liggen voor de voormalige afvalstortplaats in Zelhem.

Seinen op groen

Na diverse veldbezoeken, gesprekstafels en schets-sessies door de projectgroep en omwonenden is er nu een definitief ontwerp. De opbrengst van de Energietuin zal ten goede komen aan de inwoners die gaan deelnemen via de lokale energiecoöperatie. Kortom: alle seinen staan op groen. Tijd om de volgende fase in te gaan: de financiering en de vergunningverlening.

“Een mooie stap richting realisatie van Energietuin de Langenberg, waarbij we in nauw overleg met de bewoners zijn gekomen tot een ontwerp waar veel ruimte is voor de natuur en de rust en stilte van het gebied gerespecteerd wordt.”

Alex de Meijer, Natuur en Milieu Gelderland

Volgende fase

Nu het ontwerp klaar is, onderzoekt energiecoöperatie BioZon de mogelijkheden voor de aanleg van het zonnepark, voor de financiering ervan en hoe de opbrengst ten gunste kan komen van deelnemers. Vervolgens is de planning om in 2024 een vergunning aan te vragen. Ook in deze fase zullen we inwoners goed informeren en betrekken.

Rust en stilte

In het ontwerp is veel aandacht voor het behoud en versterken van de natuur. Uitgangspunt is behoud van de rust en stilte van het gebied. De plek voor het sleetje rijden blijft, evenals de wandelpaden. Fietsen en crossen krijgen géén plek op de Langenberg, wel blijft de unieke baan van het naastgelegen ZAMC in stand.

Alpenweide

Er komt een natuur-beleefroute voor schoolkinderen, een rustplaats voor reeën en extra bloemrijk grasmengsel voor patrijs en fazant. Enkele doorgangen door de hekken bieden ruimte voor wildwissels, zodat wild het gebied beter kan benutten. Ook blijft er ruimte voor kruidenrijke planten voor vlinders en bijen, een soort ‘alpenweide’. In het ontwerp staat een zonneveld aan de westzijde van 1,6 hectare, omgeven door een brede meidoornhaag. Het bestaande bos wordt met extra groenblijvende bomen ingepland, om de panelen aan het zicht te onttrekken.

Natuur en Milieu Gelderland onderzocht vanaf 2021 samen met energiecoöperaties BioZon en Agem, motorclub ZAMC, Zorgboerderij de Edelingen, Wildbeheereenheid Zelhem-Doetinchem, gemeente Bronckhorst en inwoners de mogelijkheden voor een Energietuin in Zelhem.

Profiel Alex de Meijer

Alex de Meijer

Participatie, energie en water