Blog 6 Energietuin de Langenberg

Blog 6: Beoordelen creatieve ontwerpen

Met 19 aanwezigen keken we tijdens deze vierde schetssessie naar de creatieve ontwerpen voor zonnevelden op de Langenberg.

Heksje en klavertje-vier

Bureau Eelerwoude presenteerde een schets met een nieuwe variant, deze keer voor twee kleinere zonnevelden (variant D), samen ook 1,6 hectare, net als het ene veld in variant A. Ze hadden het westelijke veld in de vorm van een Klavertje Vier geschetst en in het oostelijke veld met gekleurde panelen het heksje Smoks Hanne weergegeven. De schets werd ook in 3D gepresenteerd, zodat we een goed beeld kregen hoe dat er in het landschap uit zou zien. Jammer genoeg zouden deze bijzondere ontwerpen alleen vanuit de lucht goed herkenbaar zijn. Vanaf de grond zie je niet dat het zonnepark in een bijzondere vorm is opgesteld. Dus helaas voegt dit ontwerp niet voldoende toe en moeten we het laten schieten, hoe leuk het idee ook was.

Er is nog geen definitieve keuze voor een variant gemaakt. Als er nog een beetje geschoven wordt met de velden, zijn ze in variant D het minst zichtbaar voor de omwonenden. In de schets zou het veld rechts dan nog wat naar links geschoven worden, weg van de hoge bult en meer achter de bomen. Het linker veld wordt rechthoekiger en komt dan meer tegen en achter de bomen te liggen.

De verwachting is dat beide velden dan voor de omwonenden grotendeels uit het zicht liggen, al zal dat in de winter iets anders zijn. Eelerwoude zal een nieuwe schets maken om dat inzichtelijk te maken. Daarnaast popte het idee op om de omtrek in het veld een keer met linten aan te geven. Dat zal de zichtbaarheid van de velden ook duidelijker maken.

Bindende afspraken

Omwonenden geven aan dat ze jarenlang overlast hebben ervaren van de vuilnisbelt en dat hen is toegezegd dat de buurt nu met rust gelaten zou worden. De oude vuilnisbelt is getransformeerd in een mooi landschappelijk gebied en dat willen ze graag zo houden. Toch zijn er al diverse plannen langsgekomen in de afgelopen jaren, zoals een locatie voor een wielerclub (door actie tegengehouden) en onlangs nog een mountainbikeroute (door de gemeente afgewezen). Ze accepteren overigens wel dat er een zonneveld komt, mét een aantal compensatiemaatregelen. Maar, benadrukken ze, daar moet het dan ook bij blijven. De suggestie is uitgesproken om tot een gebiedsovereenkomst te komen met bindende afspraken.

Het plan tot nu toe

Samenvattend zijn de plannen nu: maximaal 1,6 hectare zonnepanelen, extra beplanting met struiken en bomen, bloemrijk grasland (zonder jakobskruiskruid). In de uitvoering hiervan zal rekening gehouden worden met schuilgelegenheid en toegankelijkheid voor klein wild, een patrijzenstrook en het camoufleren (of laten overgroeien) van de hekwerken rond het panelenveld. De Edelingen krijgt een oplaadpunt voor elektrische voertuigen, de ezelweide zal gedeeltelijk verplaatst worden. Iemand stelde voor om het het (grasland)beheer buiten de ezelweide met heideschapen of soy-schapen te doen, in overleg met De Edelingen en wellicht agrarische natuurvereniging Het Onderholt.

De uitdrukkelijke wens van omwonenden is: geen intensieve recreatie, geen horeca – behalve misschien ‘een kopje koffie’ voor passanten. Dat gaat goed samen met de wens van De Edelingen voor een prikkelarme omgeving voor de cliënten. Anderzijds zijn kleine verbeteringen en uitbreidingen volgens sommigen wél wenselijk, zoals een natuurleerpad (graag zónder allerlei bordjes, de jeugd is digitaal!) en goed onderhoud van enkele toeristische elementen. De gemeente voert hierover gesprekken met IVN en Achterhoek Toerisme. Hierover denkt overigens niet iedereen hetzelfde, een punt om op terug te komen dus.

Het vervolg

Het projectteam* zal alle input van de omwonenden meenemen bij het komende overleg. Daarin zullen de vervolgstappen richting realisatie van energietuin de Langenberg worden besproken. Daar hoort uiteraard opnieuw terugkoppeling naar de buurt bij met de nieuwe schets van Eelerwoude. Het idee is ook om gezamenlijk nog eens een wandeling rond de hele Langenberg te maken om mogelijke kleine ingrepen (bijv. het weghalen van niet functionele hekwerken) te bespreken.

De insteek van het hele traject voor de inrichting van de Langenberg is een redelijke consensus inclusief goede afspraken en actieve deelname van de directe én wijde omgeving. Onderdeel daarvan wordt ook crowdfunding voor de coöperatief aan te leggen zonnepanelen.

Het projectteam

* Dit zijn de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst voor het gemeenschappelijk ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van een Energietuin: de gemeente Bronckhorst, coöperatie BioZon, Agem Ontwikkeling, De Edelingen, wildbeheereenheid Zelhem-Doetinchem, motorclub ZAMC, de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu Gelderland.

Alex de Meijer is vanuit Natuur en Milieu Gelderland procesbegeleider voor de transformatie van de voormalige vuilstort De Langenberg bij Zelhem naar een energietuin vol duurzame energie én biodiversiteit.

 

Profiel Alex de Meijer

Alex de Meijer

Participatie, energie en water