Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Videoreeks: Leer alles over energietuinen

Al eens gehoord van een Energietuin? Dat is een plek waar gezelligheid, natuur, recreatie en de opwek van schone energie hand in hand gaan. De Natuur en Milieufederaties bedachten dit concept om te werken aan de klimaatdoelen en tegelijk te kunnen blijven genieten van ons landschap en de natuur. Groeiende beweging Op dit moment zijn […]

Brief met aanbevelingen aan minister om uit stikstofcrisis te komen

Het ministerie van LNV moet de kans grijpen om de landbouw van de toekomst vorm te geven, vinden negen natuur- en milieuorganisaties. In een brief aan minister Staghouwer geven ze handreikingen hoe die transitie vormgegeven kan worden, zodat boeren nu snel duidelijkheid en een duurzaam perspectief krijgen. De natuur- en milieuorganisaties vinden dat de transitie […]

Dirk Apeldoorn & Harderwijk aan de slag met Gelderland van Morgen

Supermarktketen Dirk van den Broek doet mee met Gelderland van Morgen. Het gaat in drie winkels in Apeldoorn en Harderwijk aan de slag met twee trajecten: meer aandacht voor plantaardige producten en minder voedselverspilling. Uwe Saueressig, manager Algemene Zaken & kwaliteit/duurzaamheid Dirk van den Broek: “Als de resultaten positief zijn, wordt het landelijk beleid voor […]

Veel belangstelling voor fietsexcursie ‘Toekomst van de landbouw’

Op vrijdag 15 juli organiseerden we een fietsexcursie naar twee boeren die zich elk op eigen manier met natuurinclusieve landbouw bezighouden. De fietsexcursie is de eerste bijeenkomst rondom het thema ‘Toekomst van de landbouw’. Medewerker Welmoed Rijpkema geeft een kort verslag van een geslaagde excursie. Wat een mooie groep was het! De 40 geïnteresseerde deelnemers, […]

Veehouder in de Achterhoek blijft kansen zien

Het bedrijf van Martijn en Ursula te Brake in Winterswijk kent veel facetten van natuurinclusieve landbouw. Tijdens de bedrijfspresentatie somt Martijn dan ook een prachtig divers lijstje op van maatregelen: van uilenkasten, vlinderemmers, grasklaver, kruidenrijk grasland, compost tot aan beheer van 20 jaar oude kruidenrijke graslanden. Ook probeert hij via het voerspoor zijn stikstof te […]

GMS: goede richting, maar geen harde doelen voor natuurherstel

Provinciale Staten heeft tijdens de Besluitvormende vergadering van 6 juli ingestemd met de kaders van Gedeputeerde Staten (GS) voor de Gelderse Maatregelen Stikstof. Hoewel we positief zijn over een groot aantal maatregelen in de GMS, zijn we teleurgesteld over het ontbreken van afrekenbare doelen voor natuurherstel. We hebben daar in de afgelopen weken op verschillende […]

Natuur en Milieufederaties steunen Groenboerenplan

De Natuur en Milieufederaties steunen het Groenboerenplan* dat onder meer Caring Farmers en Herenboeren hebben opgesteld. Het Groenboerenplan bestaat uit 10 aanbevelingen voor een nieuw perspectief voor boeren en tuinders. Het doel is een echte omslag van het landbouw- en voedselsysteem. Kies voor gezonde natuur en een vitale landbouwsector Boeren hebben van oudsher een sterke […]

Energieboswachters ontvangen hun certificaat

Op woensdag 6 juli 2022 vond de laatste avond van de training Energieboswachters plaats. Met een gezellige maaltijd, lekkere taart en uiteraard een uitreiking van de certificaten was het een gezellige bijeenkomst. Onze medewerker Alex de Meijer blikt terug: Onder de indruk “We kijken terug op een geslaagde slotavond van de training Energieboswachters, gisteren in […]

Oproep voortzetten Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

“Stop niet met het succesvolle Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland!” Dat is de oproep aan de provincie van de partners in dit unieke Gelderse platform. Nu de voorbereidingen voor de provinciale verkiezingen in maart 2023 zijn begonnen, wijzen zij op het belang van deze succesvolle samenwerking tussen natuur- en landbouworganisaties, overheden en gebiedspartijen. Samen werken deze partijen […]

Milieuorganisaties: 5 miljard voor nieuwe kerncentrales is geldverspilling

Minister Rob Jetten (Klimaat & Energie) zet de planvorming voor twee extra kerncentrales door. De 5 miljard euro die hiervoor is gereserveerd is verspilling van belastinggeld. Dat stellen meerdere milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties. Dat geld kan beter gebruikt worden voor een duurzaam alternatief. Energiebesparing, meer zonne- en windenergie en het ontwikkelen van opslagtechnieken […]