Wij zoeken een nieuwe directeur

Gezocht: nieuwe directeur

Wij zoeken per 1 april 2024 een gedreven en inspirerend nieuwe directeur. Wervingsbureau ADJ is ingeschakeld om ons te helpen bij de zoektocht. Hieronder vind je de vacaturetekst en de procedure:

Kun jij duurzame ambities vertalen naar een projectmatige aanpak? Ben je een strategische idealist en een verbinder? Ben je een ervaren manager die pragmatisch en ‘hands-on’ meewerkt? Dan zoeken wij jou!

Functieomschrijving

Natuur en Milieu Gelderland zoekt een directeur die inspirerend leiding geeft aan de organisatie, die strategie van de vereniging door ontwikkelt en uitvoert, en ondernemend kan bouwen aan continuïteit van de organisatie.
Je bent het boegbeeld naar buiten. Je brengt coalities tot stand die van belang zijn om voortgang te boeken op de ambities. Je inspireert mensen intern en extern en organiseert het team, gericht op het maken van impact. Het bestuur van de vereniging bestuurt op hoofdlijnen en is je werkgever. De rol en taakverdeling van bestuur en directeur zijn vastgelegd in het directiestatuut. Je rapporteert via het bestuur aan de Algemene ledenvergadering over het beleid.

Wat is jouw rol?

 • Je geeft sturing aan het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid van de organisatie. Je weet de belangen en wensen van leden van de vereniging daarin te betrekken;
 • Je geeft coachend leiding aan de medewerkers, die willen groeien naar thematische zelfsturende teams;
 • Je bent verantwoordelijk voor inhoud van standpunten, woordvoering en communicatiestrategie;
 • Je beschikt over en onderhoudt een netwerk van externe contacten, in het bijzonder met overheden, natuurorganisaties, bedrijven, partnerorganisaties en fondsen;
 • Je creëert begrip, draagvlak voor en commitment aan de doelen van de organisatie;
 • Je vertegenwoordigt de organisatie indien nodig in rechte;
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemeen-, financieel- en personeelsbeleid;
 • Je bent opdrachtgever voor projecten, projectacquisitie en fondsenwerving en draagt zelf actief bij aan fondsenwerving en acquisitie;
 • Je werkt zelf voor een deel van je tijd op declarabele activiteiten;
 • Je bent lid van de Federatieraad van de Natuur en Milieufederaties;
 • Je bent penvoerder van het Platform Natuurinclusieve landbouw en het uitvoeringsprogramma m.b.t. de subsidierelatie met provincie Gelderland en gedelegeerd opdrachtgever voor het programmateam, in geval de aanvraag tot verlenging met twee jaar wordt toegekend. De actuele looptijd eindigt in juli 2024.

Wat breng je mee?

 • Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken en met beleidsbeïnvloeding;
 • Je toont ondernemerschap, handelt op innovatieve wijze en hebt ambitie;
 • Je beschikt over strategisch inzicht en over bestuurlijke en politieke sensitiviteit.

En ook belangrijk:

 • Je toont leiderschap en bent besluitvaardig;
 • Je bent verbindend en weet anderen te inspireren;
 • Je kan coachend leiding geven en medewerkers motiveren;
 • Je bent resultaatgericht, ook in samenwerking met partnerorganisaties;
 • Je beschikt over veerkracht, kunt snel schakelen en kunt omgaan met werkdruk en tegenslag;
 • Je beschikt over managementervaring.

Organisatie

Natuur en Milieu Gelderland staat voor een provincie Gelderland met een aantrekkelijk landschap, een rijke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden op weg naar een duurzame samenleving. We treden op als aanjager, verbinder en belangenbehartiger.

We werken in thema’s: ‘Biodiversiteit, natuur en landschap’, ‘Landbouw en voedsel’, ‘Klimaat en energie’, ‘Leefomgeving’. Onze manier van werken is constructief, kritisch en oplossingsgericht.
We zijn een vereniging en vervullen een provinciale koepelfunctie voor de ruim honderd aangesloten lokale natuur- en milieuorganisaties en ruim vijfhonderd particuliere leden. Er is een professioneel team van 12 medewerkers.

We werken met een Meerjarenstrategie. Zie hier de Meerjarenstrategie 2020-2024. In april 2024 willen we de strategie voor de jaren na 2024 opleveren. Een belangrijke uitdaging is het acquireren van financiering voor onze activiteiten. Met ingang van 2025 zal de subsidiebijdrage van de provincie lager worden. Daarom willen we nog meer dan we al doen projectmatig gaan werken. De vereniging is financieel gezond.
De interne organisatie is geregeld in statuten, directiestatuut, bestuursreglement en de administratieve organisatie. Deze documenten zijn hier te vinden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het salaris bedraagt maximaal €7.257,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (38 uur);
 • In eerste instantie een aanstelling voor een jaar; bij goed functioneren wordt overgegaan op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Een uitdagende functie met veel ruimte voor eigen inbreng, in een informele en dynamische organisatie;
 • Een leuk team met een fijne werksfeer en betrokken collega’s;
 • Kantoor in Arnhem; af en toe thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

 

Procedure

Bij de werving en selectie laten wij ons bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via de website van ADJ.
Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór 9 januari tegemoet.

Planning:

 • Gesprekken bij ADJ: 10 en 11 januari.
 • 1e gespreksronde bij Natuur en Milieu Gelderland: 18 januari.
 • 2e gespreksronde bij Natuur en Milieu Gelderland: 29 januari.

Arbeidsvoorwaardengesprek volgt kort hierna, het streven is om de vacature per 1 april 2024 in te vullen.

Contactpersonen

Ilse Lingg | e-mail: ilse@adj.nl | telefoon: 06-43121314
Emilia Walhout | e-mail: emilia@adj.nl | telefoon: 06-27906944