Toolbox natuurinclusieve energietransitie

Toolbox Natuurinclusieve energietransitie

De Natuur en Milieufederaties stelden een uitgebreide toolbox samen over hoe de energietransitie natuurinclusief gemaakt kan worden. Er zijn goede voorbeelden te vinden binnen acht uitgelichte thema’s:

  • Inventarisatie landschaps- en/of natuurwaarden
  • Inzet lokale experts
  • Gebiedsprocessen en gebiedsopgaven
  • Beleidskaders zon en wind op land
  • Beoordelingssystematiek
  • Goed gebruik van de (provinciale) omgevingsverordening
  • Meerwaarde voor natuur en landschap
  • Ruimtelijke samenhang en cumulatie van effecten

 

Klik op de afbeelding om de Toolbox te bekijken.