Petra Souwerbren

Ontmoet Petra Souwerbren

Gelderland is een natuurrijke provincie, waar net als in de rest van Nederland de ruimte schaars is vanwege alle opgaven die er spelen: woningbouw, duurzame energie, infrastructuur, extensivering van de landbouw, natuurherstel, een veerkrachtig watersysteem.

Wij willen bijdragen aan een duurzame leefomgeving in Gelderland door te werken aan concrete oplossingen voor duurzame energie, natuurinclusieve landbouw, landschapsontwikkeling of meer biodiversiteit. Daarvoor zoeken we de samenwerking met andere partijen.

Het gaat om de verhouding tussen economie en ecologie. Nu weegt economie vaak zwaarder dan ecologie. Kunnen we onze keuzes zo aanpassen dat ecologie altijd gewaarborgd wordt? Daar ligt voor mij de uitdaging. Ik vind dat de mens zich duurzaam tot de aarde moet verhouden. Als we dat doen is er toegang tot gezond voedsel en een fijne leefomgeving, voor mensen, planten en dieren.

Neem contact op met Petra

06 2305 5791
p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl