Ellen van Reesch

Ontmoet Ellen van Reesch

De eerste 20 jaar van mijn werkende leven hield ik me bezig met internationale samenwerking, vooral rond armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Sinds 2015 richt ik me meer op Nederland en hoe wij het hier zelf eigenlijk doen met natuur, milieu, sociale rechtvaardigheid en een gezonde leefomgeving. Dat kan een stuk beter! Als ZZP’er maar ook via vrijwillige activiteiten probeer ik mijn bijdrage daaraan te leveren, met als nieuwe thuisbasis de Achterhoek.

Bij Natuur en Milieu Gelderland vervang ik tijdelijk een collega m.b.t de thema’s natuur en landbouw. Ik zal me vooral bezighouden met het provinciale programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland en de uitwerking daarvan in regionale en lokale gebiedsprocessen. De uitdaging voor alle betrokken partijen wordt om doelen op het gebied van onder meer natuurherstel, water, klimaat en duurzame voedselproductie in onderlinge samenhang te benaderen en te zorgen dat die doelen ook echt worden bereikt!

Neem contact op met Ellen

Maandag is de vaste kantoor dag. Flexibel op andere werkdagen.

e.vanreesch@natuurenmilieugelderland.nl