Nacht van de Nacht 29 oktober 2022

Nacht van de Nacht

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement, elk jaar in oktober. Op 29 oktober 2022 voor de 18e keer!

Met de campagne Nacht van de Nacht staan we stil bij de schoonheid van de nacht. Tegelijkertijd vragen we aandacht voor de gevolgen van lichthinder. Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker en doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting.

“Vanuit de ruimte zie je mooi hoe de aarde oplicht, maar tegelijkertijd is dat ook zorgelijk.”

André Kuipers, ambassadeur Nacht van de Nacht

Waarom het donker belangrijk is voor de natuur

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Maar duisternis hoort – net als stilte, een gezonde bodem en schoon grondwater – tot de meest elementaire natuurkwaliteiten. We moeten er dus zuinig op zijn en proberen dit zo min mogelijk te verstoren, zeker in natuurgebieden. Duisternis ’s nachts hoort bij de natuur en is belangrijk voor dieren.

Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen. Dieren passen hun gedrag aan en gaan bijvoorbeeld eerder trekken of broeden, terwijl de weer- of voedselomstandigheden daar nog niet geschikt voor zijn. Dat leidt tot aantasting van conditie, alertheid en – als voor jonge dieren nog geen geschikt voedsel beschikbaar is – tot ondervoeding.

Hier vind je een interessant artikel over de gevolgen van lichtvervuiling. Harde feiten en statistieken wijzen in dit artikel op duidelijke overlast van lichthinder. In deze factsheet valt te lezen over gezondheid van mens en dier, verschillende kleuren van licht en de reactie van dieren hierop, en wat we kunnen doen om dit aan te pakken.

Planten

De fotosynthese van planten wordt gestuurd door licht. Sommige planten kunnen niet groeien onder een continue belichting. Andere planten vertonen groeiafwijkingen. Het kiemen, de bestuiving en het bloeien van planten worden door een teveel aan licht in de war gestuurd.

Voorbeelden zijn o.a. hopplanten langs een verlichte weg die minder opbrengst leveren, bomen bij verlichtingspalen die bladeren in de winter blijven dragen, en de vorming van algen in grotten waar verlichting is geplaatst. Dit onderzoek toont de nadelige effecten op flora en fauna door licht.

Neem voor activiteiten in Gelderland contact op met:

Niets missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief