Gezonde leefomgeving

Het belang van schone lucht

Schone lucht is niet vanzelfsprekend. Sterker nog, op sommige locaties in Gelderland is de luchtkwaliteit niet goed. Dat kan gevolgen hebben voor je gezondheid en het heeft een negatieve invloed op planten en dieren.

Waar komt die luchtverontreiniging vandaan? Grote veroorzakers zijn verkeer, landbouw, industrie en houtstook.

Natuur en Milieu Gelderland werkt samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties aan schone lucht voor iedereen. Op dit moment richten we ons daarbij vooral op de sectoren verkeer en landbouw.

Hoe doen we dat?

Verkeer en landbouw zijn grote veroorzakers van luchtvervuiling. Maatregelen in die sectoren kunnen dus een flinke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in Gelderland. 

Onze inzet gaat langs drie ‘routes’: de eerste is onze inzet voor beleidsmaatregelen die luchtvervuiling verminderen, bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid op bepaalde trajecten, ons werk met gemeenten aan plannen voor duurzame mobiliteit en uiteraard onze vinger aan de pols bij vergunningen voor industrie en landbouwbedrijven. De andere ‘route’ is daadwerkelijk uitvoering geven aan alternatieven die minder schadelijke stoffen uitstoten. Onze inzet voor natuurinclusieve landbouw is daarvan een voorbeeld, en – iets heel anders – onze betrokkenheid bij de inrichting van de nieuwe Parklaan in Ede ook. 

Je ziet het niet, maar het is er wel

De derde route is creëren van bewustwording bij inwoners over luchtkwaliteit. Het lastige met luchtkwaliteit is dat je het niet ‘ziet’, terwijl het ons letterlijk elke seconde beïnvloedt. Door zelf luchtkwaliteit te meten, krijgen inwoners meer zicht op de kwaliteit van de lucht die ze inademen.

Meteen naar...

Profiel Ingrid Kerkvliet

Ingrid Kerkvliet

Projectleider landbouw, voedsel en gezonde leefomgeving