Gezonde leefomgeving

Schone lucht, gezonde leefomgeving

Schone lucht is niet vanzelfsprekend. Sterker nog, niemand in Gelderland woont op een plek die voldoet aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (bron: Gelderlander, 6 december 2023) . Door fijnstof en andere luchtvervuiling overlijden mensen zelfs gemiddeld 10,5 maand eerder dan als we gezonde lucht zouden inademen.

De slechte luchtkwaliteit is niet alleen slecht voor mensen, maar ook voor planten en dieren. De vergrassing van de heide is een bekend voorbeeld, maar ook eikenbossen hebben het zwaar, doordat de balans van voedingsstoffen in de bodem verstoord is geraakt door een teveel aan stikstof.

Waar komt die luchtverontreiniging vandaan? Grote veroorzakers zijn verkeer, landbouw, industrie en houtstook.

Natuur en Milieu Gelderland werkt samen met gemeenten, bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties aan schone lucht voor iedereen. Op dit moment richten we ons daarbij vooral op de sectoren verkeer en landbouw.

Hoe doen we dat?

Verkeer en landbouw zijn grote veroorzakers van luchtvervuiling. Maatregelen in die sectoren kunnen dus een flinke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in Gelderland. 

Onze inzet gaat langs drie ‘routes’: de eerste is onze inzet voor beleidsmaatregelen die luchtvervuiling verminderen, bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid op bepaalde trajecten, ons werk met gemeenten aan plannen voor duurzame mobiliteit en uiteraard onze vinger aan de pols bij vergunningen voor industrie en landbouwbedrijven.

De andere ‘route’ is daadwerkelijk uitvoering geven aan alternatieven die minder schadelijke stoffen uitstoten. Onze inzet voor natuurinclusieve landbouw is daarvan een voorbeeld, en – iets heel anders – onze betrokkenheid bij de inrichting van de nieuwe Parklaan in Ede ook. 

Je ziet het niet, maar het is er wel

De derde route is creëren van bewustwording bij inwoners over luchtkwaliteit. Het lastige met luchtkwaliteit is dat je het niet ‘ziet’, terwijl het ons letterlijk elke seconde beïnvloedt. Door zelf luchtkwaliteit te meten, krijgen inwoners meer zicht op de kwaliteit van de lucht die ze inademen.

Meteen naar...

Profiel Ingrid Kerkvliet

Ingrid Kerkvliet

Projectleider korte ketens, voedsellandschappen, gezonde leefomgeving